Remeselnícky dom

Remeselnícky domKálov 10

Dvojpodlažnú secesnú budovu so špicatou strechou a dvoma postrannými vežičkami začal stavať Žilinský priemyselný zbor, podľa ktorého sa aj spočiatku nazývala, na pozemku, ktorý na tento účel darovalo mesto. Objekt uviedli do prevádzky v roku 1910

Na budove bol neskôr nápis "Remeselnícky dom Gabriela Barossa" (1848 – 1892), rodáka z Pružiny pri Považskej Bystrici, ktorý bol uhorským ministrom verejných prác a dopravy a zaslúžil sa o rozvoj železničnej dopravy v Uhorsku a o jej modernizáciu. V rokoch 1889 až 1892 pôsobil ako minister obchodu, založil Priemyselnú banku, podporoval priemysel a vzdelávanie. V Žiline sa zaslúžil o vznik súkennej továrne.

Na priečelí budovy je jeho socha a na stranách pod vežičkami sa nachádzajú dva reliéfy so 17 postavami, ktoré znázorňujú jednotlivé remeslá (napr. kováča a jeho pomocníka, valciara, mlynárov, krajčíra a pod.). V budove boli neskôr umiestnené viaceré školy. V súčasnosti je budova po rekonštukcii a je  súkromným majetkom.  V blízkosti Remeselníckeho domu sa nachádza fontána "Žilinské panny" sochára a výtvarníka Vladimíra Kompánka, ktorá bola pôvodne umiestnená pod balustrádou na Námestí Andreja Hlinku.

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria:
Obr. 1 - Remeselnícky dom. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Detail reliéfu na Remeselníckom dome v Žiline.
Obr. 3 - Remeselnícky dom z roku 1915. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 4 - Fontána "Žilinské panny“.

Pamiatku môžete navštíviť
nie je sprístupnená verejnosti.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C3
Číslo pamiatky na mape: 12

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA