Rakúsko-uhorská banka

Budovu bývalej filiálky Rakúsko-uhorskej banky postavili v roku 1912 v štýle neoklasicizmu na vtedajšej Barošovej ulici (Baross utca). Po roku 1919 to bola Hurbanova ulica č. 27, v súčasnosti Legionárska ulica č. 1 (do roku 1992 Švermova ulica). Budovu projektoval jeden z najvýznamnejší architektov Uhorska, bratislavský rodák pôsobiaci v Budapešti Jozef Hubert (1846 – 1916). Ten okrem mnohých iných významných stavieb projektoval aj zámok v Bojniciach a časť zámku v Smoleniciach. Budova po 1. svetovej vojne patrila filiálke Národnej banky Československej. Tá v roku 1936 – 1937 uskutočnila nadstavbu budovy o druhé poschodie – byty. Ešte predtým v roku 1936 bola rekonštrukcia budovy a tiež sa v suteréne zabudoval druhý trezor. Pôvodný trezor bol na I. poschodí vľavo v smere od ulice. V trezoroch banky boli od 20. septembra do 6. októbra 1938 ukryté pred agentmi Nemeckej ríše korunovačné klenoty českých kráľov. Po druhej svetovej vojne tu sídlila filiálka Štátnej banky československej, neskôr pobočka Obchodnej banky, úč. spol. a Československej obchodnej banky, a. s. V súčasnosti je budova uzavretá pre verejnosť.

Len ako zaujímavosť možno spomenúť, že české korunovačné klenoty za posledných 600 rokov opustili Pražský hrad síce viackrát, na Slovensko sa však dostali iba jeden raz, a to pre hroziace bombardovanie Prahy počas sporu o Sudety. Preto prezident Beneš prikázal klenoty odviezť. Údajne to bol jeho posledný prezidentský rozkaz. Svätováclavskú korunu, žezlo, jablko, kríž, rúcho a meč odviezli z Prahy dňa 19. septembra 1938 na dvoch autách. Nasledujúci deň už boli klenoty v Žiline, kde ich prevzal František Koupil, prednosta filiálky Národnej banky československej v Žiline. Potom boli klenoty ukryté i v trezore hotela Veľká Fatra v Rajeckých Tepliciach, kam ich odviezol Jozef Kynera zo Žiliny, ktorý vlastnil na Hollého ulici opravovňu áut, garáže a mal aj autodopravu. O tejto prísne utajenej akcii vedeli iba v prezidentskej kancelárii a v najvyššom vedení banky, takže väčšina Slovákov a Čechov dodnes ani netuší, že český národný poklad niekedy opustil Pražský hrad.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA