Prezentácie, propagačné prospekty, videá, spoty a zvučky

Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina v rámci svojej edičnej činnosti zostavila  a vydala   niekoľko propagačných materiálov  (letákov , prospektov...) a prezentácií vo viacerých jazykových mutáciách. V tejto sekcii je možný náhľad na propagačné materiály (formát pdf) a prezentácie (formát pps).

Skratky jazykových mutácií:
SK (slovenský jazyk), EN (anglický jazyk), DE (nemecký jazyk), FR (francúzsky jazyk), RU (ruský jazyk), IT (taliansky jazyk), ES (španielsky jazyk), PL (poľský jazyk).


TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA