Prehliadky mesta

Pozývame vás vychutnať si atmosféru nášho mesta...

Centrum mesta nie je rozlohou veľké. Je možné ho prejsť z jedného konca na druhý za pár hodín a to vám ešte zostane čas vychutnať si jeho atmosféru na námestiach, v štýlových kaviarňach, reštauráciách a čajovniach... S najpríťažlivejšími miestami v centre mesta sa môžete zoznámiť prostredníctvom viacerých prehliadkových okruhov. Trasy nie sú dlhé ani náročné (i keď prekonávajú výškový rozdiel medzi námestiami), nevyžadujú si turistickú obuv ani špeciálnu prípravu.

Ako absolvovať prehliadkový okruh?
  za účasti kvalifikovaného sprievodcu,
  vlastnou prehliadkou.

Celoročne vám vieme sprostredkovať prehliadky mesta Žiliny s odborne spôsobilou osobou - sprievodcom v cestovnom ruchu. Prehliadky je možné absolvovať v rôznych jazykových mutáciách (slovensky, anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, poľsky a i.).


Historická Žilina

Čo by ste povedali na netradičnú hodinu dejepisu? Vašim sprievodcom môže byť osobne autor prvých slovenských dejín mesta Alexander Lombardini. Prevedie vás zákutiami histórie mesta.

Rozprávkový okruh mestom pre deti a dospelých

Chcete sa dozvedieť nielen známe historické fakty o Žiline, ale aj tie, ktoré sa pohybujú v rovine domnienok, tvrdení, úvah, či povestí? Tak prijmite pozvanie žilinskej pani Klementínky a zúčastnite sa "Rozprávkového okruhu pre deti a dospelých". 

 

Tajomná nočná prehliadka mesta

Ako vyzerá mesto pod rúškom noci? Čo ukrýva tajomné ticho? Ožijú povesti, legendy a tajomné bytosti? Pozývame vás na prehliadku mesta pre nebojácnych .

Židovská Žilina

Máte záujem oboznámiť sa so všetkými stránkami histórie Žiliny? Dozvedieť sa o histórii židov v Žiline, ich náboženstve a tradíciách? Viete o tom, že židovská komunita v časovom úseku približne sto rokov (od pol. 19. st. do 40. rokov 20. st.) významne ovplyvnila tvár mesta a udalosti v ňom?

Funkcionalistická Žilina

Máte radi minimalistický štýl alebo sa zaujímate o architektúru? Poznáte mená ako Behrens, Scheer, Stein, Weinwurm, Bednárik, Harminc, Čapka a iní? Ak áno, tak práve pre vás sme pripravili v spolupráci s architektom okruhy funkcionalistickou Žilinou.

Secesná Žilina

Ak sa chcete dozvedieť viac o jedných z najkrajších pamiatok Žiliny, vydajte sa s nami na okruh, ktorý Vás zavedie do obdobia secesie.

Prehliadka Burianovej veže

Burianova veža patrí medzi najkrajšie pamiatky Žiliny. Nachádza sa na Katedrálnom námestí vedľa Katedrály Najsvätejšej Trojice, s ktorou spoločne tvoria neoficiálny symbol nášho mesta. Burianova veža je pre verejnosť otvorená od novembra 2013 vďaka Mestu Žilina, Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra a Žilinskej diecéze. 

Prehliadky Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory

Kláštor s kostolom sv. Barbory za bránami starého mesta vystavali františkáni salvatoriánskej provincie na začiatku 18. storočia. Archívne pramene hovoria, že priestor dnešnej Loretánskej kaplnky vznikol medzi rokmi 1731-32 na mieste pôvodnej vrátnice kláštora.

Pamätná izba Vrbu a Wetzlera

Ponúkame prehliadku dobových priestorov v budove bývalého židovského starobinca, v ktorých vzniklo písomné svedectvo o hrôzach koncentračných táborov. Práve tu sa roku 1944 skrývali prví dvaja utečenci z Osvienčimu-Birkenau Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler. Silný príbeh dvoch nezlomných mužov pripomína Pamätná izba Vrbu a Wetzlera.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA