Prehliadky mesta

Pozývame vás vychutnať si atmosféru nášho mesta...

Centrum mesta nie je rozlohou veľké. Je možné ho prejsť z jedného konca na druhý za pár hodín a to vám ešte zostane čas vychutnať si jeho atmosféru na námestiach, v štýlových kaviarňach, reštauráciách a čajovniach...
S najpríťažlivejšími miestami v centre mesta sa môžete zoznámiť prostredníctvom viacerých prehliadkových okruhov. Trasy nie sú dlhé ani náročné (i keď prekonávajú výškový rozdiel medzi námestiami), nevyžadujú si turistickú obuv ani špeciálnu prípravu...

Ako absolvovať prehliadkový okruh?
  za účasti kvalifikovaného sprievodcu
  vlastnou prehliadkou 

Celoročne vám vieme sprostredkovať prehliadky mesta Žiliny s odborne spôsobilou osobou - sprievodcom v cestovnom ruchu. Prehliadky je možné absolvovať v rôznych jazykových mutáciách (slovensky, anglicky, nemecky, rusky, francúzsky, poľsky a i.).

Prehliadky Loretánskej kaplnky a Kostola sv. Barbory

Loretánsku kaplnku a Kostol sv. Barbory môžete navštíviť každý utorok o 10.50 hod. a štvrtok o 10.50 a 14.15 hod. Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať v Turistickej informačnej kancelárii


Adresa: Námestie A. Hlinku 9, 010 01, Žilina
Tel.: +421 (0)907 845 567
E-mail: info@tikzilina.eu
GPS: +49° 13' 29", +18° 44' 33"

Historická Žilina

Čo by ste povedali na netradičnú hodinu dejepisu? Vašim sprievodcom môže byť osobne autor prvých slovenských dejín mesta Alexander Lombardini. Prevedie vás zákutiami histórie mesta.

Rozprávkový okruh mestom pre deti a dospelých

Chcete sa dozvedieť nielen známe historické fakty o Žiline, ale aj tie, ktoré sa pohybujú v rovine domnienok, tvrdení, úvah, či povestí? Tak prijmite pozvanie žilinskej pani Klementínky a zúčastnite sa "Rozprávkového okruhu pre deti a dospelých". 

 

Židovská Žilina

Máte záujem oboznámiť sa so všetkými stránkami histórie Žiliny? Dozvedieť sa o histórii židov v Žiline, ich náboženstve a tradíciách? Viete o tom, že židovská komunita v časovom úseku približne sto rokov (od pol. 19. st. do 40. rokov 20. st.) významne ovplyvnila tvár mesta a udalosti v ňom?

Funkcionalistická Žilina

Máte radi minimalistický štýl alebo sa zaujímate o architektúru? Poznáte mená ako Behrens, Scheer, Stein, Weinwurm, Bednárik, Harminc, Čapka a iní? Ak áno, tak práve pre vás sme pripravili v spolupráci s architektom  okruhy funkcionalistickou Žilinou.

Tajomná nočná prehliadka mesta

Ako vyzerá mesto pod rúškom noci? Čo ukrýva tajomné ticho? Ožijú povesti, legendy a tajomné bytosti? Pozývame vás na prehliadku mesta pre nebojácnych .

Secesná Žilina

 Ak sa chcete dozvedieť viac o jedných z najkrajších pamiatok Žiliny, vydajte sa s nami na okruh, ktorý Vás zavedie do obdobia secesie.

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA