Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera

Loretánska kaplnka

Turistická informačná kancelária mesta Žilina vás pozýva do Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera na Hollého 9 v Žiline, v budove bývalého židovského starobinca. Prehliadky sa konajú v dobových priestoroch, kde vzniklo písomné svedectvo o hrôzach koncentračných táborov. Počas návštevy pamätnej izby sa oboznámite s historickým kontextom udalostí, ktoré súvisia so vznikom správy.

V úvode prehliadky si priblížime vznik prvého Slovenského štátu, prijatie židovského kódexu, postavenie židovského obyvateľstva počas 2. sv. vojny, zriadenie sústreďovacích a koncentračných táborov na Slovensku a na aké účely slúžil židovský starobinec na Hollého 9 v Žiline. Prehliadka sa prioritne zameriava na útek Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera z nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime a ich príchod do Žiliny. Návštevníci sa dozvedia viac o príbehu a hrdinstve Vrbu a Wetzlera, navštívia priestory, kde bola napísaná správa, ktorá je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov 20. storočia. Zdôrazňujeme význam Správy Vrbu a Wetzlera a jej vplyv, ako dôležitý odkaz nasledujúcim generáciám. Ako sprievodný program k prehliadke budú premietané autentické videá s preživšími holokaustu, ktorí sa s nami podelia o svoje osobné zážitky počas deportácií. Na záver bude priestor na diskusiu na tému holokaustu, rasovej neznášanlivosti a pod.

Prehliadky pre školské skupiny sú vyhradené v čase od 8.30 do 11.30 a pre verejnosť od 13.30 do 16.30. Na prehliadku je potrebné sa vopred objednať telefonicky na +421 907 845 567 alebo e-mailom na info@tikzilina.eu. Časové trvanie je 45 minút a maximálny počet návštevníkov v jednej skupine je 30. Obsah prehliadky je individuálne prispôsobený potrebám jednotlivých cieľových skupín:

Základné školy (2. stupeň):

1. Prezentácia spojená s prehliadkou jednotlivých miestností.
Cieľ: úvod do problematiky.
Obsah:
- všeobecné informácie o budove starobinca na Hollého 9,
- postavenie Židov v Žiline, sústreďovací tábor v Žiline,
- Osvienčim a zoznámenie žiakov so všeobecnými faktami o holokauste,
- biografia R. Vrbu a A. Wetzlera,
- útek z koncentračného tábora (mapa),
- obsah Osvienčimskej správy, jej význam a vplyv,
- ukončenie prezentácie a zodpovedanie otázok žiakov.

2. Prehliadka priestorov a premietanie náučného videa.
Cieľ: úvod do problematiky.
Obsah:
- vzdelávacie video,
- zodpovedanie otázok.

Stredné a vysoké školy:

1. Prezentácia spojená s prehliadkou jednotlivých miestností.
Cieľ: oboznámenie študentov s problematikou antisemitizmu, holokaustu a Osvienčimskej správy.
Obsah:
- história a súčasnosť budovy starobinca na Hollého 9,
- postavenie Židov v Žiline a počiatky antisemitizmu v Žiline a na Slovensku,
- zriadenie a výkon sústreďovacieho tábora v Žiline, zberné a koncentračné tábory na Slovensku,
- Osvienčim, koncentračný a vyhladzovací nacistický tábor
- vznik, systém masového vraždenia, život a podmienky v tábore, oslobodenie, počet obetí tábora,
- biografia R. Vrbu a A. Wetzlera,
- útek z koncentračného tábora (mapa),
- obsah Osvienčimskej správy, jej význam, distribúcia a vplyv, Rosin a Mordowicz,
- ukončenie prezentácie a zodpovedanie otázok študentov.

2. Prehliadka priestorov, premietanie náučného videa a následná diskusia.
Cieľ: oboznámenie študentov s problematikou antisemitizmu a holokaustu.
Obsah:
- vzdelávacie video s preživšími holokaustu,
- zodpovedanie otázok a rozvinutie diskusie.

Dospelý (25 a vyššie):

1. Prehliadka jednotlivých miestností. Prezentácia spojená s diskusiou.
Cieľ: obnovenie vedomostí o antisemitizme a holokauste s dôrazom na dôležitosť tejto témy.
Obsah: - história a súčasnosť budovy starobinca na Hollého 9,
- postavenie Židov v Žiline a počiatky antisemitizmu v Žiline a na Slovensku,
- zriadenie a výkon sústreďovacieho tábora v Žiline, zberné a koncentračné tábory na Slovensku,
- Osvienčim, koncentračný a vyhladzovací nacistický tábor
- vznik, systém masového vraždenia, život a podmienky v tábore, oslobodenie, počet obetí tábora,
- biografia R. Vrbu a A. Wetzlera,
- útek z koncentračného tábora (mapa),
- obsah Osvienčimskej správy, jej význam, distribúcia a vplyv, Rosin a Mordowicz,
- ukončenie prezentácie a priestor na diskusiu.
Obsah diskusie:
- prečo je dôležité hovoriť o téme holokaustu,
- rozobrať skúsenosti, názory a postoje návštevníkov.

2. Prehliadka priestorov, premietanie náučného videa a následná diskusia
Cieľ: obnovenie vedomostí o antisemitizme a holokauste s dôrazom na dôležitosť tejto témy.
Obsah:
- vzdelávacie video s preživšími holokaustu,
- zodpovedanie otázok a rozvinutie diskusie.
Obsah diskusie:
- prečo je dôležité hovoriť o téme holokaustu,
- rozobrať skúsenosti, názory a postoje návštevníkov.

Otvorenie Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera zrealizovala Židovská náboženská obec v spolupráci s Mestom Žilina a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA