Prechádzka po Sade na Studničkách

V piatok 13. augusta 2021 sa konala ďalšia zo série prednášok Prechádzky históriou – Prechádzka po Sade na Studničkách s Mgr. Petrom Štanským a Jozefom Feilerom. Prednáška priblížila históriu územia, parku a vodného zdroja i výstavby v okolí Sadu na Studničkách. Vedeli ste, že názov dostal podľa prameňa, z ktorého kedysi Žilinčania brávali vodu?

Park je pomenovaný po miestnom historickom názve územia, kde sa nachádza. Vznikol za I. ČSR a mal viacero názvov, ktoré však nevystihovali jeho presnú polohu a boli len umelými a neprirodzenými názvami.

Sad na Sudničkách: Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

My sa chceme špeciálne poďakovať pánom Petrovi Štanskému a Jozefovi Feilerovi, že pripravili sériu prehliadok. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Viac fotografií nájdete na www.zilina-gallery.sk.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA