PR Šujské rašelinisko

Šujské rašeliniskoPR Šujské rašelinisko

Územie leží v Žilinskej kotline, v katastrálnom území obce Rajecká Lesná. Cez územie pretekajú dva meandrujúce malé vodné toky, ktoré ho zásobujú vodou. Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu zachovalých zriedkavých slatinných a rašelinných druhov rastlín a ich spoločenstiev na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno - výchovné ciele. Veľkú výmeru územia predstavujú bezkolencové lúky s bohatou faunou. Na mokradné biotopy sú naviazané cenné spoločenstvá bezstavovcov, najmä mäkkýšov, vážok. Vyskytuje sa tu mlok bodkovaný a ďalšie obojživelníky a plazy.

Text: publikácia Prírodné krásy Slovenska - Chránené krajinné oblasti
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.sk, internet 


 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA