PR Rochovica

RochovicaPR Rochovica

Prírodná rezervácia sa nachádza na pravej strane rieky Kysuce medzi obcou Rudinka a Vraním. Prírodná rezervácia je vyhlásená za účelom ochrany teplomilných spoločenstiev jednej z najsevernejších lokalít na Slovensku a významných vývojových štádií na vápencových skalách Kysuckej vrchoviny. Rozprestiera sa na katastrálnom území obcí Vranie a Rudinka. Na náprotivnej strane rieky Kysuce sa nachádza prírodná rezervácia Brodnianka, ktorá spolu s Rochovicou morfologicky dotvára komplex Kysuckej brány.

Text: publikácia Prírodné krásy Slovenska - Chránené krajinné oblasti
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.sk, internet  

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA