PR Čierna Lutiša

Čierna LutišaPR Čierna Lutiša

Ojedinelý zvyšok prirodzených jedľovo - bukových lesov flyšovej Kysuckej vrchoviny na strmých južných exponovaných úbočiach v závere doliny potoka Lutiša.


 


Text: publikácia Prírodné krásy Slovenska - Chránené krajinné oblasti
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.sk


 

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA