PR Brodnianka

BrodniankaPR Brodnianka

Územie prírodnej rezervácie Brodnianka tvoria svetlé a tmavé vápence, miestami vápnité bridlice. Na južnej strane sú charakteristické typy bučín a dubových porastov s drieňom. Na severných svahoch je charakteristický výskyt smreka a jedle, na sutinách sa stretneme s javormi, jaseňom a brestom horským. Chránené územie sa rozprestiera na ploche 25,94 ha a ochranné pásmo na 33,30 ha. Brodnianka spolu s Rochovicou morfologicky dotvárajú komplex Kysuckej brány.

Text: publikácia Prírodné krásy Slovenska - Chránené krajinné oblasti
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.sk, internet  

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA