Považské múzeum v Žiline

Názov: Považské múzeum v Žiline
Adresa: Budatínsky hrad, Topoľová 1, 010 03 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 500 15 10, +421 41 500 15 11
muzeum@pmza.sk, www.pmza.sk

Múzeum od roku 1953 sídli v Budatínskom hrade. Zriaďovateľom múzea je Žilinský samosprávny kraj. Spravuje viac ako 147 000 predmetov zbierkového typu, ktoré prezentuje prostredníctvom výstav a expozícií na hrade Strečno, v Budatíne, Jánošíkovej expozícii v Terchovej, Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach, Sobášnom paláci v Bytči a objektoch ľudovej architektúry v Čičmanoch.

Múzeum pripravuje niekoľko desiatok kultúrno-výchovných podujatí ročne. Medzi najvýznamnejšie patria napríklad Festival drotárstva, Hradné hry Žofie Bosniakovej, Rajecká Anča (jazdy historickými vlakmi), Budatínsky rínok, nočné prehliadky hradu Strečno a ďalšie. V edičnej oblasti múzeum pravidelne vydáva každé dva roky Vlastivedný zborník Považia. Vychádzajú publikácie v edíciách Malá knižnica drotára, História dopravy, séria katalógov Premeny drôtu a iné. Múzeum disponuje odbornou knižnicou v areáli Budatínskeho hradu.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA