Považská galéria umenia

Budova Považskej galérie umenia

M. R. Štefánika 996

Po uzákonení štátneho žandárstva v Uhorsku v roku 1881 začala v Žiline pôsobiť žandárska stanica so širšou právomocou až do zániku Rakúsko-Uhorska v roku 1918. V roku 1911 pre potrebu žandárov v Žiline postavili pomerne rozľahlú budovu podľa projektu staviteľa Karola Kocha z Budapešti. Ten budovu aj kúpil, avšak vlastnícke práva nenadobudol, pretože po roku 1918 budova prešla do vlastníctva štátu.

Pieskovožltá dvojpodlažná secesná budova s červenou strechou mala nad hlavným vchodom malý reliéfny štátny znak Uhorska, ktorý v roku 1919 odstránili. Ako hlavný vstup sa striedavo využíval čelný a dva bočné vchody. Budova „Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu“ prešla dňa 28. decembra 1918 pod správu československých četníkov a bolo tu zriadené okresné četnícke veliteľstvo.

V roku 1925 sa na poschodí vybudovalo jedenásť bytov pre četníkov a budova mala pomenovanie „četnícke kasárne“. Počas druhej svetovej vojny tu pôsobil Štátny policajný úrad v Žiline. Po nej v budove sídlili úradovne zboru národnej bezpečnosti, učňovská škola, neskôr redakcia okresných novín Cieľ a v rokoch 1972 až 1976 Považské múzeum a galéria.

Po odčlenení galerijného oddelenia od Považského múzea a galérie v roku 1976 sa budova stala sídlom Považskej galérie umenia. V roku 1993, pri príležitosti 90. výročia prvej výstavy hornouhorských maliarov, osadil Zbor Žilincov na fasáde budovy pamätnú tabuľu. V jej priestoroch sídlila v rokoch 2007 2011 aj Turistická informačná kancelária mesta Žilina.

V roku 2008 budova v správe Žilinského samosprávneho kraja prešla rekonštrukciou, ktorá riešila dispozíciu podkrovia, strechy a úpravu vonkajšej fasády. Projekt Dušana Voštenáka „Podkrovie Považskej galérie“ získal cenu za výnimočné architektonické dielo „CE·ZA·AR 2010“ v kategórii „Obnova a rekonštrukcia budov“.

V podkrovných priestoroch galérie je nainštalovaná stála expozícia diel poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia 20. storočia Vincenta Hložníka, rodáka z neďalekého Svederníka, ktorá určite stojí za návštevu.

Zdroj: Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 – Budova Považskej galérie umenia v súčasnosti.
Obr. 2 - Budova Zboru národnej bezpečnosti okolo roku 1950 (vpravo). Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 3, 4, 5 - Stála expozícia Vincenta Hložníka.
Obr. 6, 7, 8 – Diela v zbierke Považskej galérie umenia.

Pamiatku môžete navštíviť
■ pracovné dni, sobota: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod. (pondelok zatvorené)
nedeľa: 10.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4
Číslo pamiatky na mape: 41

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA