Považská galéria umenia v Žiline

Názov: Považská galéria umenia v Žiline
Adresa: Štefánikova 2, 010 01 Žilina
Kontakty: tel.: +421 903 510 467
pgu@vuczilina.sk, www.pgu.sk

Považská galéria umenia vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Vo svojich začiatkoch sa orientovala predovšetkým na médium kresby a prostredníctvom pravidelných výstavných prehliadok prezentovala súdobú slovenskú kresbu. Začiatkom 90. rokov došlo k významnej premene špecializácie galérie s ambíciami reflektovať progresívne podoby súčasného umenia v jeho najaktuálnejších prejavoch a zároveň v retrospektívnom pohľade (od 60. rokov po súčasnosť).

V súčasnosti sa galéria špecializuje najmä na umenie nových médií (napr. umenie inštalácie, videoart). Okrem krátkodobých výstav môžu návštevníci navštíviť dve stále expozície, a to expozíciu celoživotného diela maliara a grafika Vincenta Hložníka a ďalej expozíciu s názvom Prvé múzeum intermédií zameriavajúcu sa na niektoré aspekty a témy súčasného umenia od začiatku 90. rokov.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA