Pošta 2

 P. O. Hviezdoslava č. 11

Prvým poštovým a telegrafným úradom v tesnej blízkosti starej železničnej stanice bol objekt zriadený už v roku 1918. Postupne prestali staré miestnosti pre potreby poštového úradu vyhovovať svojmu účelu, a preto vznikla potreba vybudovať novú budovu. Súčasnú budovu Poštového úradu na Hviezdoslavovej ulici postavili hneď vedľa železničnej stanice podľa projektov architekta Jána Vranu z roku 1940. Nový objekt spolu s vedľajšími budovami stanice tvorí harmonický celok aj v súčasnosti. Stavbu začali realizovať už v roku 1940 a dokončili ju o dva roky neskôr, pretože počas vojny sa často vyskytovali ťažkosti najmä so zaobstarávaním stavebného materiálu. Ani náklady na vlastnú stavbu neboli druhoradé a vyšplhali sa až na tri milióny korún slovenských. Z niektorých zachovalých dokumentov sa možno dozvedieť aj určité detaily o vybavení niektorých miestností a tak v priestore pre balíkovú prevádzku zadala poštová správa položenie „forštňovej“ dubovej dlážky firme K. Kvasnicu zo Žiliny v celkovej sume 73 461 Sk. Po dokončení objektu otvorili úrad pošty vo štvrtok 5. novembra 1942. Staré miestnosti pôvodnej budovy pošty vyprázdnili a počas výstavby novej stanice ich postupne búrali. Colné oddelenie poštového úradu, ktoré sa malo taktiež presťahovať do tejto novej budovy, zostalo vtedy ešte v budove starého súdu na rohu Národnej a Milcovej ulice. Na prednej fasáde bol zreteľne viditeľný slovenský štátny znak, ktorý síce počas sedemdesiatych rokov 20.storočia odstránili, ale v súčasnosti sa na čelnú fasádu opäť vrátil. Kým však prišlo k postaveniu terajšej budovy Pošty 2, ubehlo mnoho času.

Prvou budovou, kde sídlila pošta bol objekt na dnešnej Španyiolovej ulici pod Domom odborov. Druhou bol dom č. 25 na terajšom Mariánskom námestí, v ktorom rodina Bittšanských (Bitčanských) nielen bývala, ale mala tu aj poštu od roku 1835. Potom nasledovalo už tretie sídlo pošty v Žiline a to v dome na rohu ulíc Hurbanovej a Hodžovej, v tzv. Bacherovej vile. Tu bola pošta až do roku 1908. Vtedy ju nahradila prvá účelne postavená budova pošty na dnešnej Sládkovičovej ulici, čo bola v poradí už štvrtá budova pošty v meste. Piatou budovou pošty bola stavba pri železničnej stanici, ktorú pristavili v roku 1918. Bol pred ňou malý park so starými stromami a celý priestor niesol názov Wilsonovo námestie od roku 1919 do roku 1939. Súčasná budova Poštového úradu 2 je teda už šiestou stavbou, ktorá slúži pošte v Žiline. Siedmou budovou v poradí bol dom č. 19 na dnešnej Národnej ulici, kde sa presťahovala žilinská pošta v čase výstavby dnešnej Pošty 1 aj železničnej stanice. A doteraz ôsmou v poradí je súčasná nová budova Pošty 1, ktorú postavili v rokoch 1938-1941. Tak sa podarilo pred vyše 70. rokmi postaviť naraz až dve budovy pre potreby poštových úradov, ktoré patria svojou architektúrou k dominantám mesta.

Mesto Žilina postupne rástlo a po vybudovaní nových sídlisk na okraji pôvodnej mestskej aglomerácie pribúdali aj nové poštové úrady na jednotlivých sídliskách aj v pričlenených obciach, ktorých je doteraz k Žiline pripojených 13. Žilina sa stala dôležitým železničným, cestným aj komunikačným uzlom, ktorý spája nielen jednotlivé časti Slovenskej republiky, ale aj republiku s okolitými štátmi a dokonca s celým svetom. A tak od prvej budovy pošty ktorá slúžila ešte v 18.stor. sa ich počet nielen znásobil, ale priniesol najmä dôležité spojenie s celým okolitým svetom.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na Poštu 2 v roku 2010. Zdroj. Jozef Feiler
Obr. 3 - Stará budova železničnej stanice, telegraf, pošta. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Stará budova železničnej stanice, telegraf a pošta v pozadí za stromami. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér počas pracovnej doby,
Pondelok - Piatok: 8.00 - 20.00, Sobota: 8.00 - 11.00, Nedeľa: zatvorené (Pošta Žilina 2).
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C3 

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA