Polícia

Užitočné informácie Užitočné informácie

Úrady a inštitúcie Úrady a inštitúcie

Zdravotnícke služby Zdravotnícke služby

Polícia Polícia

Poisťovne Poisťovne

Cirkev Cirkev

Doprava Doprava

Iné inštitúcie Iné inštitúcie


Polícia (mestská, štátna a pod.)

Mestská polícia Žilina
Hollého 11, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 11 66, 159, 112
E-mail: operacne@mpza.sk
Web: www.mpza.sk

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline
Kuzmányho 26, 010 75 Žilina
Tel.: +421 (0)96 140 31 01
Web: www.minv.sk

Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Tel.: +421 (0)96 140 11 11
Web: www.minv.sk

Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina
Bánovská cesta 8111/1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)96 144 32 05
Web: www.minv.sk

Oblastná správa Železničnej polície Žilina
Kysucká cesta 8212/16A, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 53 11
Web: www.minv.sk

 


Ďalšie praktické informácie nájdete v Žilinskej infobanke.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER