Počet návštevníkov Rosenfeldovho paláca od jeho otvorenia v septembri 2016 11248

Žilinská banka a sporiteľňa, Krajský dom pionierov, okresný dom detí a mládeže a Centrum voľného času, všetky tieto inštitúcie sa v priebehu 110 rokov vystriedali v priestoroch významnej národnej kultúrnej pamiatky, v Rosenfeldovom paláci.
Po skoro dvojročnej rekonštrukcii vedenie mesta spolu so vzácnymi hosťami otvorili brány nového kultúrneho centra v Žiline a to 12. septembra 2016. Najkrajšia secesná stavba nášho mesta odvtedy slúži ako nositeľ kultúry, návštevníci si už viac ako rok vychutnávajú koncerty, premietania, komentované prehliadky paláca a okrem iného majú možnosť rozšíriť si poznatky o histórií nášho mesta vďaka cyklu prednášok známeho žilinského historika Petra Štanského. V priestoroch paláca, vyzdobeného secesnou štukovou výzdobou a sýtou, veľmi nadčasovou farebnosťou stien, sa pravidelne inštalujú výstavy známych umelcov, kurátorom výstav a inštalácií je doc. Pavel Choma, akad. mal. Programovú štruktúru tvoria aj diskusie (formát diskusií Genius Loci), komentované projekcie a projekcie s lektorskými úvodmi, tvorivé dielne pre deti a dospelých a iné.
Dňa 15. decembra 2016 bola v Rosenfeldovom paláci slávnostne otvorená Knihárska dielňa Lidy Mlichovej, ktorá sa presťahovala z Horného Valu a stáva sa súčasťou Rosenfeldovho paláca.
Oficiálne ju privítal primátor mesta Žilina Igor Choma. „Pociťujem hrdosť, že jediná knihárska dielňa svojho druhu na Slovensku s dlhoročnou tradíciou sa nachádza práve v Žiline. Sám som vyvíjal nemalé úsilie v snahe pomôcť Lide Mlichovej, keď som sa dozvedel, v akých priestoroch sa jedinečná knihárska dielňa nachádza. Myslím si, že nádherné prostredie Rosenfeldovho paláca je skvelou alternatívou,“ povedal pán primátor.
Rodinná knihárska tradícia začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ján Vrtílek bol významnou osobnosťou umeleckej knižnej väzby v druhej polovici 20. storočia. V tradícii knihárskej dielne pokračuje jeho dcéra, Lida Mlichová. Pri príležitosti otvorenia knihárskej dielne Lidy Mlichovej v Rosenfeldovom paláci bola odhalená Jánovi Vrtílkovi pamätná tabuľa na Spojenej škole na Hurbanovej ulici. Knihy z dielne Lidy Mlichovej pochádzajú z rôzneho materiálu (drevo, kov, kameň, koža a i.) a môžu dosahovať ľubovoľné rozmery. Ide o stopercentnú ručnú prácu.


Prvý majiteľ Ignác Rosenfeld (1850 – 1923), sa narodil v Žiline v židovskej rodine Jakuba Rosenfelda a matky Rózy, rodenej Popperovej. Mladý Ignác už ako 19. ročný založil
Slovenskú sporiteľňu a úverový ústav. Pán Rosenfeld bol prvým predsedom Židovskej náboženskej obce v Žiline po jej vzniku a odsúhlasení stanov v r. 1888. Zomrel v roku 1923 ako 73-ročný , je pochovaný spolu s manželkou Júliou na židovskom cintoríne v Žiline.

Krásne zreštaurovanú pamiatku navštevujú nie len domáci, ale aj zahraniční turisti, doteraz prekročilo brány paláca 11248 návštevníkov. Počet milovníkov krásnych pamiatok, umenia a kultúry stále rastie, staňte sa aj vy ďalším návštevníkom.
Pravidelne prehliadky prebiehajú:

Prehliadky Rosenfeldovho paláca:
Pondelok – piatok: 9:30 – 10:30
15:00 – 16:00

Na prehliadku sa objednajte vopred na t.č.:
+421 (0) 907 845 567
+421 (0) 41 764 969 2
info@tikzilina.eu
Počet návštevníkov na prehliadku je obmedzený na 25 osôb.

 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA