Urzędy i instytucje

Užitočné informácie Pożyteczne informacje

Úrady a inštitúcie Urzędy i instytucje

Zdravotnícke služby Informacje praktyczne dotyczące służby zdrowia

Polícia Policja

Poisťovne Ubezpieczalnie

Cirkev Kościól

Doprava Transport

Iné inštitúcie Inne instytucje


Urzędy i instytucje (region, zarząd województwa itp.)

Urząd Miejski w Żylinie
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421 (0)41 706 31 11 
Web: www.zilina.sk

Centrum dla Klientów Urzędu Miejskiego w Żylinie
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: +421 (0)41 706 31 11 
E-mail: kc_podatelna@zilina.sk Web: www.zilina.sk 

Ratusz miasta Żylina
Radničná 1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 68 40
E-mail: radnica@zilina.sk
Web: www.zilina.sk

Żyliński Region Wojewódzki
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: +421 (0)41 503 21 11 
Email: informacny@zask.sk 
Web: www.zask.sk

Dzielnicowy Urząd Żylina
J. Kráľa 4, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 511 71 11 
Web: www.minv.sk  

Urząd Ksiąg Wieczystych w Żylinie
Hollého 7, 011 81 Žilina
Tel.: +421 (0)41 281 75 01 
E-mail: kuza@skgeodesy.sk
Web: www.skgeodesy.sk 

Urząd Skarbowy Żylina
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 504 73 31 
E-mail: du.za1@za.drsr.sk
Web: http://danovy.urad-online.sk/

 

Sąd Wojewódzki w Żylinie
Orolská 3, P. O. Box: C-18, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 63 57 
E-mail: podatelnaKSZA@justice.sk
Web: www.justice.sk 

Sąd Powiatowy w Żylinie
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Tel.: +421 (0)41 567 91 11 
E-mail:  podatelnaOSZA@justice.sk 
Web: www.justice.sk

Prokuratura Wojewódzka
Moyzesova 20, 011 04 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 64 48 
E-mail: kpzilina@genpro.gov.sk
Web: www.genpro.gov.sk

Prokuratura Powiatowa
Moyzesova 20, 011 56 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 09 89 
Web: www.genpro.gov.sk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 705 61 11
E-mail: zilina@socpoist.sk
Web: www.socpoist.sk

Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Żylinie
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 244 09 99 
E-mail: upsvr_za@upsvar.sk
Web: www.upsvarza.sk

Inspektorat Pracy Żylina
Hlavná 2, 010 09 Žilina
Tel.: +421 (0)41 568 94 94, 
                (0)41 568 94 95
E-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk 
Web: www.safework.gov.sk

URZĄD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Dział Zakładania Działalności Gospodarczej Urzędu Dzielnicowego w Żylinie
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 511 77 41
E-mail: ozpo@za.vs.sk 
Web: http://zivnostensky.urad-online.sk/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Żylina
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 245 21 11
E-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk
Web: www.pamiatky.sk

Wojewódzki Urząd Zarządzania Gruntami Żylina
Andreja Kmeťa 17, 010 39 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 42 49 
E-mail: kpu.za@3s.land.gov.sk
Web: www.pozemkovyurad.sk

Wojewódzki Urząd Edukacji w Żylinie
Komenského 35, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 707 62 11
E-mail: ksuza@ksuza.sk
Web: www.ksuza.sk

Dzielnicowy Urząd Zarządzania Gruntami Żylina
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 42 12 
E-mail: opu.za@3s.land.gov.sk
Web: www.pozemkovyurad.sk

Słowacki Fundusz Zarządzania Gruntami Żylina
Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 79 14, 
                (0)918 875 362
 

Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej
Framborská 23, 011 21 Žilina
Tel.: +421 (0)41 511 32 01
E-mail: olga.chovanova@statistics.sk
Web: http://portal.statistics.sk/ 

Urząd Celny
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
Tel.: +421 (0)41 511 84 10 - 2
E-mail: info.cuza@colnasprava.sk
Web: www.colnasprava.sk

Narodowa Spółka Autostrad (Wydział Inwestycji)
Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 510 40 11
Web: www.ndsas.sk

Narodowa Spółka Autostrad (Komunikacyjne centrum "Sever"),
Námestie Andreja Hlinku 6, 010 01 Žilina
E-mail: sever@ndsas.sk
Web: www.ndsas.sk

Żylińskie komunikacje, a.s.,
Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 565 23 79
E-mail: zk@zilikom.sk
Web: www.zilikom.sk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS - Archiwum Państwowe w Bytczy
S. Sakalovej 106/3, 014 35 Bytča
Tel.: +421 (0)41 553 33 11
E-mail: archiv@saby.vs.sk
Web: www.spisy.sk/statne-archivy.html

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RS - Państwowe archiwum w Bytczy - oddział Żylina
Framborská 9, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 26 19
E-mail: archiv@saby-pza.vs.sk
Web: www.spisy.sk/statne-archivy.html

 

Dalsze praktyczne informacje znajdziecie w Żylińskim banku danych.

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA