Parkowanie i bezpieczeństwo

O Žiline Dane podstawowe

Historické dokumenty a insígnie Historyczne dokumenty i insygnia

Jak się dostać do Żyliny  Jak się dostać do Żyliny

Komunikacja w Żylinie  Komunikacja w Żylinie

Parkovanie Parkowanie i Bezpieczeństwo


Parkowanie   

Autobus
Można parkować za opłatą na strzeżonym i zamkniętym parkingu przy hotelu Holiday Inn, Športová 2, Żylina. W centrum Żyliny nie ma do dyspozycji miejsc przeznaczonych do wsiadania/wysiadania dla pasażerów autokarów wycieczkowych. W przypadku zainteresowania radzimy skontaktować się z firmą Dopravný podnik mesta Żyliny. 

Rower
 W mieście znajdują się bezpłatne zamykane stojaki na rowery. Ich orientacyjne rozmieszczenie można zobaczyć tutaj.

Samochód osobowy
W centralnej części miasta obowiązuje system parkowania, którym zarządza Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ŽPS).Dostępne są dwa systemy parkowania:


■ parkowanie uliczne - możliwość odstawienia pojazdu dla przyjezdnych i dla rezydentów w ramach strefy płatnego parkowania na wyznaczonych ulicach,
parkowanie na parkingu podziemnym (SC Mirage, OC Aupark)  - zamknięty, oddzielny system parkowania. Oferuje możliwość parkowania na podziemnym parkingu zbiorczym.

W strefie płatnego postoju w mieście Żylina są stosowane dwa tryby parkowania::

A)  ) Parkowanie dla przyjezdnych::

działanie zabezpieczają automaty parkingowe i abonamentowe karty parkingowe (PPK),
te miejsca parkingowe są przeznaczone dla tymczasowego parkowania obywateli oraz przyjezdnych i są oznakowane znakami drogowymi i dodatkową tabliczką, która informuje o płatnych godzinach i stawce za godzinę,
w ramach płatnych godzin kierowca ma obowiązek uiścić cenę parkowania poprzez zakupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym lub poprzez zakupienie abonamentowej karty parkingowej dla odpowiedniego pasma,
■ bilet parkingowy lub abonamentową kartę parkingową kierowca ma obowiązek na widocznym miejscu umieścić za przednim oknem auta tak, aby umożliwił wizualną kontrolę wszystkich danych,
bezpłatne parkowanie pojazdów oznaczonych naklejką niepełnosprawni jest możliwe wyłącznie przeznaczonych do tego miejscach parkingowych,
parkowanie na chodnikach z wyznaczonym pasem dla rowerzystów jest zakazane,
w czasie poza płatnymi godzinami na tych miejscach parkingowych parkowanie jest bezpłatne!
 

B)  Parkowanie dla mieszkańców::

te miejsca parkingowe są przeznaczone dla mieszkańców (osoby fizyczne) ze stałym pobytem w odpowiednim paśmie (I., II., III.) w ramach strefy płatnego parkowania,
parkingową kartę dla mieszkańców kierowca ma obowiązek umieścić na widocznym miejscu za przednim oknem auta tak, aby umożliwił wizualną kontrolę wszystkich danych,
czas ważności karty parkowania dla mieszkańców dla wszystkich typów pasm jest nieograniczony t.j. od poniedziałku do niedzieli w czasie od godz. 00.00 do godz. 24.00 podczas całego roku kalendarzowego (włącznie ze świętami).   
 

W centrum miasta Żyliny znajdują się też miejsca parkingowe, które należą do prywatnych osób i spółek. Znajdziecie je na Mapie miejsc parkingowych w Żylinie (pozostałe możliwości parkowania).

 

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Košická 2, 010 65 Žilina
Tel.: +421 (0)41 500 44 94, +421 (0)41 500 44 95
E-mail: sekretariat@parkovaniezilina.sk
Web: www.parkovaniezilina.sk

Bezpieczeństwo

Miejska policja zajmuje się wykroczeniami wobec zasad komunikacji. Sankcje za wykroczenia egzekwuje na miejscu mandatem. Jeśli kierowca odmówi zapłacenia mandatu, wykroczenie jest przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Komunikacji w Żylinie. Blokadę na koło w celu zapobieżenia odjazdowi pojazdu, tzw. "papucia" stosują funkcjonariusze miejskiej policji w przypadkach, kiedy kierowcy nie ma przy samochodzie a samochód stoi na niedozwolonym miejscu. Odholowania pojazdów w mieście Żylina nie stosuje się.

Mestská polícia Žilina
Hollého 11, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 11 66
E-mail: msp@zilina.sk
Web: www.mpza.sk

 

 

Fotogaleria

Do ściągnięcia

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA