Neologiczna synagoga

Neologická synagógaUlica J. M. Hurbana nr 11

Neologiczna synagoga בית כנסת ניאולוגי בזילינה autorstwa światowej sławy architekta prof. Petra Behrensa jest unikalnym zabytkiem nowoczesnej architektury na Słowacji. Budynek ten pozwolił Żylinie zaistnieć na mapie światowej historii architektury. Międzynarodowy konkurs na projekt synagogi odbył się z udziałem wielu wybitnych architektów, takich jak - Jozef Hoffmann, Peter Behrens, oraz ponoć również Adolf Loos.  Projekt Petra Behrensa wygrał konkurs i został zrealizowany. W tym czasie pracował on jako profesor prawa na wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Działka ma raczej nieregularny kształt, co przez autora zostało odważnie rozwiązane poprzez odpowiednie zlokalizowanie na niej budynku. 

Obiekt komponuje się następująco: na kamiennej masywnej podstawie ułożono główną kubaturową część budynku, nad którą wznosi się duża kopuła. Kamienne poziome fundamenty należą do bardzo stabilnej i wytrzymałej architektury średniowiecznej. W ostrym kontraście, również dzięki kolorom, prezentuje się purystyczna otynkowana monumentalna konstrukcja obiektu, podzielona wysokimi wąskimi oknami. Zadaszenie rozwiązano następująco: wokół centralnej kopuły (o średnicy 16 m i wysokości 17,6 m) znajdują się podkreślone cztery narożniki, ozdobione kształtkami.

Centralne pomieszczenie było przeznaczone dla 450 mężczyzn i w galeriach znajdowało się miejsce dla 300 kobiet. Główną składową budynku jest prosta konstrukcja głównej sali z wąskimi wysokimi oknami, wychodząca z niższej części parterowej.

Ogólnie rzecz biorąc autor osiągnął purystyczny monumentalny charakter budynku przy użyciu tradycyjnych elementów ekspresyjnych w architekturze. Modyfikacje dokonane po wojnie pozbawiły budynek pierwotnej funkcji i był on używany na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, a później mieściła się w nim aula Uniwersytetu Transportu i Łączności w Żylinie. Kolejne modyfikacje przyniosły usunięcie ogrodzenia - murków kamiennych na tyłach budynku oraz schody zewnętrzne z boku budynku.

Od 2012 roku przebudowę wnętrza Neologicznej Synagogi prowadzi stowarzyszenie obywatelskie Truc sphérique. Podstawowym celem jest wyeliminowanie nieoryginalnych modyfikacji oraz następnie przekształcenie budynku na instytucję kulturalną. Zakończenie przebudowy planowane jest na 2014 rok. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.novasynagoga.sk. 

Źródło: Ing. arch. Dušan Mellner, www.zilina-gallery.sk, TIK mesta Žilina

Zabytek można zwiedzić
■ wnętrze podczasw godzinach otwarcia Neologiczna synagoga
■ eksterier podczas zwiedzania organizowanego przez TIK miasta Żylina. 

Położenie pamiątki na mapie: B4
Numer pamiątki na mapie: 7

Fotogaleria

Do ściągnięcia

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA