Katolicki Dom

Katolícky dom,  Hurbanova ulica č. 34Ulica Hurbanova nr 34

Katolicki Dom mieszczący Teatr Narodowy wybudowało stowarzyszenie Katolícky kruh z żylińskim prałatem Tomášom Ružičką na czele. Budynek zaprojektował architekt Stanislav Koníček, który działał w Żylinie od 1923 r. Katolicki Dom został wybudowany w latach 1925-26 w stylu neoklasycznym. Na szczycie fasady znajduje się podwójny krzyż, godło Słowacji, z rzeźbami dwóch orłów. Nad wejściem do budynku umieszczono rzeźby dwóch kobiet symbolizujące dwie sztuki: muzykę i teatr, natomiast na fasadzie tablicę pamiątkową na cześć słowackiego patrioty i współzałożyciela instytucji kulturalnej Macierz Słowacka Juraja Tvrdégo (1780-1865). W 1939 r. budynek został zakupiony przez siostry szkolne św. Franciszka z Rużomberka. W latach 1939-45 znajdowały się tutaj katolickie szkoły dla dziewcząt, po II wojnie światowej szkoła podstawowa, przedszkole i szkoła pedagogiczna. Od 1961 r. do maja 1990 r. obiekt użytkowała Wyższa Szkoła Transportu i Komunikacji w Żylinie, jako „BLOK C”. W maju 1990 r. do budynku wróciły szkolne siostry zakonne św. Franciszka, a od 1991 r. do dzisiaj znajduje się tutaj Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu. W przeszłości w budynku miały swoją siedzibę różne organizacje, jak na przykład katolickie towarzystwo wychowania fizycznego słowackich kolejarzy Orol a Zväz. W teatrze narodowym działało również kino Czechosłowackiego Czerwonego Krzyża o nazwie BIO HUMANITAS. W teatrze z różnymi przedstawieniami wystąpił nawet teatr dramatyczny Słowackiego Teatru Narodowego i Akademickie Stowarzyszenie Śpiewaków z Bratysławy. Działał tu również wiedeński czechosłowacki chór Lumír, a znaczący bratysławscy soliści wykonali tutaj, 13 marca 1927 r. w rok po słowackiej premierze, oratorium „Święta Ludmiła” Antonína Dvořáka (1841-1904). Było to najbardziej znaczące wydarzenie kulturalne w Żylinie w latach 20. XX w.

Dnia 6 października 1938 r. przedstawiciele słowackiej partii ludowej Hlinki oraz innych pięciu partii podpisali i ogłosili porozumienie żylińskie dające Słowacji autonomię w ramach Republiki Czechosłowackiej. Wkrótce ThDr. Jozef Tiso (1887-1947), późniejszy pierwszy prezydent Republiki Słowackiej, z balkonu Domu Katolickiego ogłosił autonomię Słowacji, która potem została również zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe CSRS. To wydarzenie również przypomina tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu do budynku.

Źródło: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Pamiątkę można zwiedzać
wnętrze
tylko eksterier podczas zwiedzania przez TIK ( Turistická Informačná Kancelária – Turystyczne Biuro Informacyjne ) miasta Żylina.

Położenie pamiątki na mapie: B3

Fotogaleria

Do ściągnięcia

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA