Historia miasta

Od przeszłości po współczesność...

5. - 6. wiek

Zasiedlenie terytorium przez Słowian.
 

13. - 14. wiek

1208 Terytorium dzisiejszej Żyliny jest po raz pierwszy wspomniane w pisanym po łacinie piśmie nitrzańskiego żupana Tomasza pod nazwą "terra de Selinan" (ziemia Żylina lub „Żylinian“).
1312
Pierwsza wzmianka o mieście Żylina.
1321
Król Karol I. Robert z Anjou nadał miastu przywileje gospodarcze.
1357
Król Ludwik I. Wielki nadał miastu prawa dorocznych targów.
1378
Rozpoczęto zapisy w Żylińskiej księdze (1378 – 1561).
1381
Król Ludwik I. Wielki wydał pismo "Privilegium pro Slavis Solnensis".
1384
Wydanie przywileju królowej Marii, na podstawie którego zwierzchnictwem sądowym dla odwołań Żyliny stała się Krupina a jednocześnie Żylina stała się miejscem dla odwołań dla wsi, w których obowiązywało żylińskie prawo.
 

15. - 16. wiek

Rzemieślnicy zaczynają się organizować w cechy.
1405 Król Zygmunt I. Luksemburski nadał miastu przywilej zbudowania własnych murów.
1451 Pierwszy zapis po słowacku w Żylińskiej księdze miejskiej.
1509 Żylińscy mieszczanie wykupili się z dziedzicznego burmistrzostwa własnymi środkami jako jedyne miasto w Słowacji.
 

17.-18. wiek

1610  W Kościele Najświętszej Trójcy odbył się Synod Żyliński, najważniejsze wydarzenie reformacji na terenie Słowacji.
1691 Miasto musiało zawrzeć z Pavlom Esterházy nierównoprawną umowę, która była zapowiedzią gospodarczej stagnacji miasta.
Ponowna re-katolicyzacja w Żylinie - przybycie jezuitów.
 

19. wiek

1833
Nitrzański biskup Jozef Vurum w byłym klasztorze jezuitów założył sierociniec dla dzieci ofiar epidemii cholery, do dzisiaj ta dzielnica w Żylinie nazywa się „sirotár“.
1849
Członkowie „Słowackiej Rady Narodowej“(Slovenskej národnej rady) Ludwik Sztur (Ľudovít Štúr) i Jozef Miloslav Hurban na żylińskim rynku wzywali lud do walki o spełnienie żądań narodowych Słowaków.
1870
Do Żyliny przyjechał pierwszy próbny pociąg z Cieszyna (kolej Koszycko – bogumińska).
1891
W mieście powstała fabryka sukna, która znacząco wpłynęła na gospodarczy rozwój miasta.
koniec 19. st.
Żylina stała się znaczącym węzłem kolejowym, powstają pierwsze zakłady przemysłowe (Węgierska fabryka towarów wełnianych, sukna wojskowego i koców; Hungária – fabryka chemiczna do produkcji nawozów sztucznych).

20. wiek

1903 Miała miejsce Górnowęgierska wystawa przemysłowa (Priemyselná výstava Horného Uhorska), która miała wielki wpływ na dalszy rozwój całego Górnego Poważa.
1911 Żylina staje się miastem z ustanowionym magistratem.
12. 12. 1918
- 2. 2. 1919
W Żylinie miało siedzibę Ministerstwo do spraw Słowacji (Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska), Żylina stała się pierwszą siedzibą słowackiego rządu i stolicą Słowacji.
6. 10. 1938 Rokowanie siedmiu partii politycznych w Żylinie, wynikiem była deklaracja autonomii Słowacji.
30. 4. 1945 W Żylinie skończyła się druga wojna światowa.
1960 Żylina przestała być siedzibą kraju (województwa), Żylińskie województwo zaniknęło i było włączone do województwa Bańska Bystrzyca.
1960 We wrześniu była z Pragi do Żyliny przeniesiona Wyższa Szkoła Transportu. Powstała w roku 1953 w Pradze jako Wyższa Szkoła Kolejowa. W Żylinie miała pierwotnie dwa fakultety (Fakultet eksploatacji i ekonomiki komunikacji oraz Fakultet Budowy maszyn i Elektrotechniki). W roku 1979 była zmieniona nazwa na Szkoła Wyższa Komunikacji i Łączności a w roku 1996 zmieniła nazwę na Uniwersytet Żyliński. Przeprowadzka szkoły wyższej do Żyliny oznaczała znaczące wydarzenie w dziedzinie kształcenia. Szkoła zaczęła wychowywać nie tylko studentów, ale i swoich pedagogów. Ukończyło ją wiele wybitnych osobistości nauki i techniki. Swoim działaniem znacząco wpłynęła na rozwój miasta i regionu.
   

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA