Dom Macierzy slowackiej

Ulica Hollého nr 11

Dwupiętrowy budynek w ówczesnej miejscowości Frombor wybudował Filip Holzmann, mieszkaniec miejscowości Bytčice. Działkę otrzymał w 1923 r. za 30 000 CZK od Hermana Donátha, a w drugiej połowie 1923 r. wybudował nowy dom mieszkalny. Budowę realizowała firma Ľudevíta Kantúrka, który prawdopodobnie również dom zaprojektował. W 1926 r. dom przejął Emil Holzmann z żoną Aranką z domu Wertheimerová, a następnie Adolf Rosenzweig.

W latach 1945-1951 dom był użytkowany przez skautów. W rękach potomków rodziny Rosenzweig, którzy w Żylinie nie mieszkali, pozostał do 1952 r., kiedy został sprzedany „Związkowi Jedności Wędkarskiej w Żylinie”. Po postawieniu nowego budynku na ul. Kmeťovej związek przekazał prawa własności do niego firmie Kovoslužba Žilina. Po jej likwidacji w 1992 r. dom przejęło Miasto Żylina, które zlokalizowało w nim Park Kultury i Wypoczynku Żylina.

Po likwidacji tej instytucji 15 września 1994 r. Rada Miasta zadecydowała o przekazaniu budynku Macierzy Słowackiej za symboliczną 1 koronę. Następnie miasto przekazało na przebudowę budynku kwotę dwóch i pół miliona koron, a po jej zakończeniu od 1 stycznia 1996 r. został tu zorganizowany Dom Macierzy Słowackiej Żylina jako stała jednostka pracy Macierzy Słowackiej. Dom realizuje cele kulturalne, społeczne i metodyczne Macierzy Słowackiej na terenie ograniczonym przez powiaty Bytča, Czadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice i Żylina. W skład domu wchodzi Biblioteka emigracyjna skoncentrowana na zagranicznej literaturze emigracji. Zbiory są dostępne bezpłatnie.

W Domu Macierzy Słowackiej Żylina w 2014 r. swoją siedzibę miało wiele instytucji i organizacji:
Živena – Zrzeszenie Kobiet Słowackich – podstawowa jednostka organizacyjna w Żylinie, Slovenský skauting – słowaccy skauci seniorzy i słowaccy skauci w Żylinie, Związek Filatelistów Słowackich – klub filatelistów w Żylinie, Klub Szachowy DMS w Żylinie, Słowackie Stowarzyszenie Esperanto ESONO w Żylinie, Zrzeszenie Diabetyków Słowacji – podstawowa jednostka organizacyjna w Żylinie, Słowackie Zrzeszenie Niepełnosprawnych
nr 1, Słowackie Zrzeszenie Niepełnosprawnych nr 4, Zrzeszenie Słowaków Cierpiących na Epilepsję – klub okręgowy AURA w Żylinie.

Źródło: Mgr. Peter Štanský i Milan Novák

Pamiątkę można zwiedzać
wnętrze
eksterier podczas zwiedzania organizowanego przez TIK miasta Żylina.

Położenie pamiątki na mapie: B3

 

Fotogaleria

Do ściągnięcia

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA