Ciekawostki

 

Żylińskie Arkady i laubnie

Charakterystyczne dla starodawnego żylińskiego rynku są otwarte arkadowe korytarze, tzw. podłubia. Z żylińskimi „laubniami“ nieodłącznie związane są arkady – obłuki pomiędzy słupami. Miejscowo nazywane „laubnie“. Wielkością i jednocześnie ciągłym kompleksem pokrytych komunikacji w historycznym centrum, oprócz Żyliny nie może się pochwalić żadne inne miasto na Słowacji.
 

Zamek Żyliński

Jedną z największych tajemnic miasta jest Zamek Żyliński. Po raz pierwszy Zamek Żyliński pojawia się w źródłach z roku 1318. Z roku 1384 pochodzą aż dwie wzmianki o Zamku Żylinskim. Z punku widzenia historii zamek żiliński przestał istnieć w roku 1454.

Żylińska stara plebania

Stara plebania“ o pierwotnym wyglądzie teraz już nie egzystuje. Razem z Kościołem parafialnym i schodami tworzyła kiedyś dominantę przestrzeni w kierunku rzeki Wag. Plebania służyła swoim celom prawie do końca XX wieku.

Browar w Żylinie

Browar miejski istniał w Żylinie już od XVII wieku. Żylińskie piwo w tym czasie było wyśmienite. Miasto Żylina nie miało prawa warzyć piwo. Prawo to posiadali tylko niektórzy właściciele domów na rynku. Pod koniec XIX stulecia o warzeniu piwa w dokumentach nie pisze się już nic. Oszarpany budynek browaru był około roku 1925 zburzony. Dzisiaj przypomina go tylko nazwa ulicy Piwowarnicza (Pivarská).

Historia fabryk w Żylinie

Żylina już w okresie pierwszych pisemnych wzmianek o niej była wyprofilowana jako ważne centrum handlowe. Pierwszym naprawdę dużym przedsiębiorstwem przemysłowym była dopiero Węgierska Fabryka Materiałów Wełnianych, Sukna Wojskowego i Dywanów. Mozaikę fabryk austriacko–węgierskiej epoki dotwarza: Hungaria, fabryka na nawozy sztuczne, fabryka celulozy, fabryka smoły i zapałek firmy.

Wystawa przemysłowa w Żylinie

Najważniejszym wydarzeniem o charakterze gospodarczym w historii miasta Żylina była Wystawa Przemysłowa (Iparkiállitás Zsolna). Pierwotnie wystawa miała mieć lokalny charakter. Zmiana nastąpiła na posiedzeniu stałego komitetu w maju 1902, kiedy zdecydowano, że wystawa będzie miała Górnowęgierski rozmiar. Według katalogu wystawy wzięło w niej udział 353 wystawców. W okresie od 1 sierpnia do 15 września 1903 na wystawę przybyło 60 000 zwiedzających.

Kat żyliński

Żylina, tak jak każde inne prawdziwe średniowieczne miasto miała i swojego kata. Ten, po wydaniu decyzji sądu, wykonywał konkretną torturę. Kat, jako nieczysta osoba, nosił na głowie kaptur koloru winowo czerwonego. Miecz, który z sobą nosił budził szacunek i grozę. Był oznaczeniem i jednocześnie symbolem.

Najstarszy park miejski

Węgierskie uroczystości mileniowe odbywały się w roku 1896. Również i w Żylinie przedstawiciele miasta upiększającej zdecydowali wysadzić sad miejski - Park Mileniowy. Oprócz jednoznacznie politycznego kontekstu miały one i pozytywne skutki. W okresie szybkiego rozwoju przemysłu wprowadzałi do miasta trochę przyrody.

Stare żylińskie hotele

Budowanie hoteli żylińskich nadwiązuje na tradycję budowania gościńców i tak zwanych zajazdów. W czasie dynamicznego rozwoju kolei żelaznych oprócz gościńców zaczęły się pojawiać pierwsze prawdziwe hotele: hotel Rémi, Reisz, Hungária i Metropol.

Akademia Żylińska

W bliskości Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Trójki (Katedra) i Burianowej Wieży znajduje się budynek byłego Domu Reprezentacyjnego, dzisiejszego Teatru Miejskiego w Żylinie. Tu najprawdopodobniej w przeszłości znajdował się budynek prywatny, siedziba Akademii Żylińskiej.

Czas w przeszłości i Burianowa Wieża

Czas jest pojęciem relatywnym. Jego odczuwanie w przeszłości na różnych etapach rozwoju było często bardzo odmienne. W czasach obecnych jesteśmy prawie niewolnikami czasu. W przeszłości to tak nie było. Chociaż urządzenia do pomiarów czasu, w naszym pojęciu zegary, były znane już w średniowieczu, były one przywilejem bogatych. Zwyczajnym ludziom mierzenie czasu nie było potrzebne.

Synod Żyliński

Uroczyste otwarcie synodu w żylińskim kościele parafialnym rozpoczęto hymnem religijnym „Veni Sancte Spiritus“. Podjął się tego ówczesny palatyn, ewangelik z siedzibą w Bytczy – hrabia Jerzy Thurzo.

Przywilej dla Slowaków

Przywilej Ludwika I Wielkiego z roku 1381 dla Słowaków mieszkających w Žilinie jest pierwszym dokumentem pisemnym o świadomości narodowej mieszkańców słowackich na naszym terytorium, a jednocześnie również pierwszym dowodem o takim przejawie świadomości narodowej w Europie środkowej.

Fortyfikacje miejskie

Wtedy prawdopodobnie powstało pierwsze ochronne umocnienie miasta. Musiało ono być bardzo proste, tworzyły go zwyczajne przekopy wodne, wały ziemne i może jeszcze palisady. Odkrycie murowanej budowli w pobliżu kościoła parafialnego wywołało mnóstwo pytań dotyczących jej datowania, ale głównie wykorzystania przez miasto średniowieczne.

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA