BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W ŻYLINIE, ul. A. Bernoláka nr 47

Biblioteka Wojewódzka w Żylinie jest jedną z najważniejszych bibliotek publicznych na Słowacji. Ze względu na wojewódzkie działania metodyczne zajmuje wiodącą pozycję w systemie bibliotek publicznych w województwie żylińskim. Jednocześnie służy jako biblioteka miejska dla miasta Żylina i jest ośrodkiem kultury dla najszerszych grup ludności o zróżnicowanych zainteresowaniach.

Kontakty: Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Żylina
Centrum: +421 41 7233090
Vlčince: +421 41 5656450
http://www.krajskakniznicazilina.sk
kniznica@krajskakniznicazilina.skoddziały: Hájik / Szkoła podstawowa /, Vlčince / Ul. Św. Cyryla i Metodego 1 /, Trnové / Dom kultury /, Bytčica / Dom kultury /, Strážov / Przedszkole /, Solinky / Szkoła podstawowa Gaštanová ulica /
PRZEGLĄD USŁUG
Podstawową misją biblioteki jest świadczenie usług biblioteczno- informacyjnych dla najszerszych grup ludności o zróżnicowanych zainteresowaniach badawczych, związanych z czasem wolnym i zawodowych. Są to:
- wypożyczanie literatury pięknej i naukowej dla dzieci i dorosłych / powieści, monografie naukowe, skrypty, kodeksy, dzienniki ustaw, normy /
- wypożyczanie prasy codziennej 
- wypożyczanie czasopism periodycznych - zawodowych i społecznych
- wypożyczanie e-booków
- wynajem gier planszowych
- wypożyczanie międzybiblioteczne z zasobów innych bibliotek
- możliwość zwrotu wypożyczonych książek za pośrednictwem Biblioboxu
- dostęp do Internetu, praca z edytorem tekstu, drukowanie tekstu
- usługi wyszukiwania i dostęp do elektronicznych baz danych - EBSCO
- usługi wypożyczania w Centrum Brytyjskim literatury w języku angielskim/ najnowocześniejsze materiały naukowe i dydaktyczne do nauki języka angielskiego
- punkt kontaktowy biura własności przemysłowej
- biblioteka Klubu Polskiego, literatura obcojęzyczna w języku czeskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i innych.
- usługi reprograficzne - kopiowanie z dokumentów z kolekcji biblioteki
Obecnie biblioteka świadczy usługi oprócz biblioteki centralnej w 6 punktach usługowych, z których największy to oddział na osiedlu Vlčince. Trzy z oddziałów są połączone elektronicznie z centralną biblioteką i realizują swoje wypożyczenia online za pomocą oprogramowania Clavius implementowanego przez bibliotekę w 2012 r. Szybki i wygodny dostęp do informacji i zasobów bibliotecznych przyczynia się do zmiany odwiedzających bibliotekę; na 75% odwiedzających bibliotekę osobiście 25% stanowią goście wirtualni. Szukają dokumentów w elektronicznym katalogu Carmen, rezerwują książki lub przedłużają okres wypożyczenia, wysyłają wnioski o zakup nowych książek, a biblioteka stała się nowoczesną instytucją informacyjną.
Biblioteka Wojewódzka, jako biblioteka publiczna, stwarza warunki dostępu dla internautów w dwóch miejscach; w budynku centralnym i w oddziale Vlčince. Chociaż liczba użytkowników Internetu zmniejsza się ze względu na szerszą internetyzację gospodarstw domowych, biblioteka nadal odgrywa ważną rolę dla odwiedzających miasto i turystów, słabszych społecznie grup oraz osób starszych, które potrzebują pomoc pracowników biblioteki przy wyszukiwaniu w internecie. Internetyzacja wiąże się również z możliwością prezentacji biblioteki, która stara się być w kontakcie ze społeczeństwem za pośrednictwem swojej strony internetowej, informowania na Facebooku i korzystania ze Skype. Nowoczesne media elektroniczne przenikają również do jej zasobów i baz danych, dzięki czemu może oferować użytkownikom czytniki e-booków i wypożyczać e-booki za pośrednictwem platformy eReading.cz.
Powrót do tradycyjnych form rozrywki to Klub wspólnotowych gier, który daje czytelnikom biblioteki możliwość wypożyczenia gier do domu lub na miejscu, dzięki czemu tworzy również przestrzeń do grania w gry w bibliotece.
Najnowszym wyspecjalizowanym miejscem działania biblioteki jest Brytyjskie centrum, które było udostępnione publiczności w maju 2007 r. Centrum oferuje szeroki wybór literatury monograficznej i okresowej oraz specjalne dokumenty do nauczania języka angielskiego i studiowania współczesnej literatury brytyjskiej. Zapewnia także szereg dodatkowych usług dla nauczycieli, uczniów i innych zainteresowanych osób w języku angielskim, takich jak kluby czytelnicze i warsztaty, które rejestrują wysoki udział nauczycieli.
Biblioteka Klubu Polskiego, która dostarcza literaturę dla wszystkich grup wiekowych, była udostępniona dla polskiej mniejszości żyjącej w Żylinie we współpracy z Klubem Polskim - Żylina w 2007 r.
INNE DZIAŁANIA
Biblioteka jest miejscem wielu kulturalno-społecznych wydarzeń, wystaw i spotkań. Prowadzone są tu dyskusje, spotkania z pisarzami, wydarzenia edukacyjne, i we współpracy ze szkołami tradycyjne działania skierowane do potencjalnych użytkowników z kręgu dzieci i młodzieży.
Biblioteka organizuje również wydarzenia edukacyjne dla seniorów i grup w jakiś sposób niepełnosprawnych; pierwszymi były kursy komputerowe, które początkowo koncentrowały się na podstawach pracy z komputerami, ale obecnie rozwijają także bardziej zaawansowane umiejętności użytkownika. Od 2013 r. biblioteka rozpoczęła kolejny cykl szkoleniowy Treningi pamięci dla seniorów, aby aktywować ich zdolności pamięciowe. Pracownicy biblioteki wysoko cenią współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, którego studenci przychodzą do biblioteki jako wykładowcy lub realizatorzy warsztatów kreatywnych.
Zainteresowanie otoczeniem biblioteki jest niewątpliwie spowodowane przez Park Literacki, zbudowany na działce pod zarządem biblioteki w 2005 roku. Latem zrekonstruowano letnią czytelnię; stworzono atrakcyjne środowisko dla dyskusji literackich, warsztatów i innych wydarzeń bibliotecznych, a także dla różnych zajęć rekreacyjnych mieszkańców.
BIBLIOTEKA WSPÓLNOTOWA
Celem Biblioteki wojewódzkiej w Żylinie jest nie tylko służenie użytkownikom. Ma ona także być miejscem spotkań obywateli i osób zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi; być centrum wspólnotowym, które przyciąga do swojej siedziby ludzi o różnych zainteresowaniach, potrzebach społecznych i informacyjnych. Pod hasłem „Ludzie dla ludzi” biblioteka tworzy przestrzeń dla artystów - amatorów, którzy mogą zaprezentować swoją pracę w bibliotece i specjalistów z różnych dziedzin, aby szerzyć swoją wiedzę wśród innych. Z wystaw można wspomnieć wystawy fotografów, malarzy, rzemieślników amatorów, np. koronkarzy, druciarzy, twórców ceramiki, rzeźbiarzy, wystawy prac pacjentów domów pomocy społecznej, wystawy dzieł literackich i artystycznych dzieci itp.
W ciągu 90 lat istnienia gościła biblioteka pisarzy słowackich i zagranicznych, twórców książek, bibliotekarzy z innych słowackich bibliotek, przedstawicieli wielu zagranicznych instytucji edukacyjnych i kulturalnych z Czech, Rosji, Polski, Niemiec, Węgier, Francji, Litwy, Portugalii, Włoch, Hiszpanii. , przedstawicieli zagranicznych organizacji pozarządowych, rodaków z różnych miejsc za granicą, przedstawicieli życia politycznego, kulturalnego i społecznego, dyplomatów. W ramach projektów programu GRUNDTVIG Učiace sa partnerstvá /Uczące się partnerstwa/ biblioteka nawiązała cenne partnerstwa i przyjaźnie z bibliotekami i bibliotekarzami w Czechach, Polsce, Hiszpanii i Rumunii.
Na terenie biblioteki spotyka się Český spolok /Czeskie Towarzystwo/ Żyliny, Słowacki Klub Turystów Żyliny, Związek Osób Niepełnosprawnych i inne. Szczególnie przy organizacji wydarzeń literackich biblioteka ściśle współpracuje z Wojewódzkim Oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich i Chórem Żyliny. Od 2003 roku jest Biblioteka siedzibą Urzędu Kontaktów i Informacji Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej i pod koniec roku 2004 stała się biblioteką partnerską Biblioteki Parlamentarnej Republiki Słowackiej.
BIBLIOTEKA BEZ BARIER
Jako jedna z pierwszych instytucji kulturalnych w mieście biblioteka była przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i dla matek z wózkami dziecięcymi.
Dla osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z innymi niepełnosprawnościami fizycznymi udostępnia książki audio z wyborem słowackiej i światowej beletrystyki, a częściowo także literatury zawodowej.
W przypadku im mobilnych klientów biblioteka zapewnia usługę doręczenia dokumentów z zasobów biblioteki na adres domowy.
DZIAŁANIA WYDAWNICZE
W ostatnich latach znacznie wzrosła aktywność wydawnicza biblioteki; w 2013 roku biblioteka opublikowała Myśli Jana Pawła II. i Zbiór reportaży z podróży śladami Jana Pawła II. w naszych regionach, w 2014 roku antologia słowackiej i czeskiej poezji i prozy Spoluhlasom/Spoluhlasem / Współgłosem/. Działalność wydawnicza była w dużej mierze wspierana realizacją projektów w ramach programu współpracy transgranicznej z Republiką Czeską i Polską, dzięki czemu biblioteka odbudowała, czy wzmocniła relację z czterema bibliotekami partnerskimi: Biblioteką Beskidzką w Bielsku-Białej, Biblioteką Miejską w Ostrawie, Biblioteką Miejską Frýdek-Místek i Biblioteką w Kroměřížu.
Ponadto biblioteka publikuje podręczniki dla uczestników kursów edukacyjnych, bibliografii, ulotek, materiałów edukacyjnych / map, memory, zakładek/.
NAGRODY
W 2006 roku biblioteka otrzymała nagrodę Słowackiego Stowarzyszenia Bibliotecznego za aktywną działalność. W roku 2007 i w roku 2014 było jej udzielone Podziękowanie Za Wkład w Dziedzinie Innowacji żylińskiego województwa samorządowego poprzez wojewodę Inż. Juraja Blanára za projekty w branży Kulturalnych i Informacyjnych Usług Dla Upośledzonych Obywateli Regionu i za Spektrum Innowacyjnych Usług /KKŽ/ biblioteki dla jej beneficjentów.
Z HISTORII BIBLIOTEKI
Historia biblioteki publicznej w Żylinie rozpoczęła się w 1924 r. wraz z utworzeniem Miejskiej Biblioteki w Żylinie. Jednak pierwsze prywatne biblioteki i biblioteki różnych organizacji powstały znacznie wcześniej. Z literatury i źródeł wiemy, że niższe gimnazjum w Żylinie, zwane Akademią już w połowie XVI wieku, miało bogatą bibliotekę. Rodzinny warsztat drukarski  Dadanovcov  odegrał ważną rolę w rozpowszechnianiu kultury książki w latach 1665-1717, w której były drukowane w różnych językach książki głównie o religijnym charakterze. Kościelne wspólnoty jezuitów, a zwłaszcza franciszkanów także posiadały bogatą bibliotekę, np. w 1716 r. mieli oni w bibliotece 1500 woluminów. Biblioteka Katolickiego Gimnazjum była również bogata, z 3 312 tomami w 1912 roku. Podobnie Rzymsko-Katolicki Dom dla sierot miał 490 tomów książek. Różne instytucje i szkoły również miały książki, na przykład w „Realnym gimnazjum” było 2418 książek. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w mieście działało kilka drukarni, księgarni i sklepów introligatorskich, ale nie było żadnego wydawnictwa. Luka ta została wypełniona po 1920 r. przez wydawnictwo Trávniček, które do 1938 r. opublikowało w Żylinie wiele książek różnych gatunków.
W 1919 r. Zgromadzenie Narodowe /odpowiednik parlamentu/ zatwierdziło Ustawę o bibliotekach, zgodnie z którą biblioteki publiczne miały powstać w ramach edukacji publicznej, a zatem gminy i miasta powinny przeznaczyć środki na ich utworzenie i działanie. Pomimo początkowych problemów - finansowych i przestrzennych - w 1919 r. miastu udało się utworzyć publiczną bibliotekę miejską na terenie Ratusza Staromiejskiego przy ówczesnym Placu Wolności - dziś Placu Mariánskim nr 1. Dnia 15 października 1924 r. biblioteka rozpoczęła działalność i Ministerstwo Edukacji i Oświaty Narodowej podarowało jej 202 książli za pośrednictwem Macierzy Słowackiej / Matice slovenskej/. Budżet biblioteki wynosił 18 000 CZK. Już w pierwszym roku miała 730 książek, 250 czytelników i 5 040 wypożyczeń. Była otwarta jedną godzinę dziennie od 18:00 do 19:00. Pierwszym ochotniczym bibliotekarzem był Raymund Žiška, profesor w gimnazjum realnego. Działalność biblioteki poszerzono 13 marca 1927 r. poprzez utworzenie publicznej czytelni czynnej od godz.18 do 21, średnio miała ona 70 czytelników dziennie. Od 1931 r. biblioteką kierował płatny bibliotekarz, którym został Andrej Hvizdák (1883 - 1948). Pod pseudonimem Podlučinský publikował wiersze, eseje i inne artykuły do gazet robotniczych. Był ulubieńcem mieszkańców miasta, o czym świadczy fakt, że został burmistrzem Żyliny w 1923 r. i 1931 r. - 1938 r. Funkcję bibliotekarza pełnił również podczas sprawowania funkcji burmistrza. Był bibliotekarzem do 1947 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Biblioteka stopniowo wciąż poszerzała się o więcej tomów, a w 1939 r. miała już 5474 książki i sumie 621 czytelników. Była ona otwarta we wtorki i środy dla nastolatków oraz w czwartki i soboty dla dorosłych od 15 do 19 godziny. W 1941 r. biblioteka posiadała 6390 książek i 800 czytelników. Po 1931 r. biblioteka została przeniesiona do nowej siedziby urzędów miejskich w Pałacu Finansów. W okresie Republiki Słowackiej czeskie księgi zostały wycofane z użytkowania biblioteki, i w wyniku wojny działalność stopniowo spadała, czytelnia została odwołana, aż wreszcie biblioteka została przeniesiona do nieodpowiedniego lokalu na ulicy Pivovarská. Po odejściu A. Hvizdáka na emeryturę na kilka miesięcy biblioteka została zamknięta, przy czym w latach 1948 - 1951 została jej działalność powolnie odnowiona. Po ustanowieniu województw /krajov/ Żylina stała się siedzibą jednego z nich od 1949 r., ale aż w 1952 r. utworzono wojewódzką bibliotekę , ale nie miała jeszcze czytelni ani wypożyczalni książek, które były umieszczone na ziemi. Dopiero pod koniec 1954 r. nabyła odpowiednie pomieszczenia w hotelu Slovan, który w tym czasie był tylko noclegownią. Po adaptacji pięciu pokoi i przeniesieniu księgozbioru biblioteka rozpoczęła działalność 7 stycznia 1955 r. Dyrektorem został nauczyciel Jozef Páv. Biblioteka miała czytelnię dla młodzieży i dorosłych, która była czynna od 10 rano do 20 wieczorem. Książki wypożyczała od 14 do 19 godziny, a w 1955 r. miała 3 393 czytelników i 47 337 wypożyczeń. Oprócz działalności kulturalnej i edukacyjnej posiadała obszerną kolekcję płyt gramofonowych i regularnie na życzenia odtwarzała czytelnikom utwory za pośrednictwem radio węzła, dzięki któremu również przekazywała swoim odwiedzającym wiadomości o nowościach w księgozbiorach. W 1957 r. otwarto oddział w miejscowości /dziś dzielnicy Żyliny/ Budatín, w 1959 r. w nowym budynku w miejscowości Studničky - w pomieszczeniach gospodarczych. Była to mieszana wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, później tylko dla młodych ludzi. Ponadto była tu czytelnia z fonoteką i telewizją, szeroko oglądana do 22:00. Były spotkania młodych autorów i teatr poetycki. Do 1995 r. swoją siedzibę miała tu /z przerwami/ również Dyrekcja Biblioteki, Departament Gospodarczy i Metodologiczny. 
Od połowy 1960 roku Żylina już nie była siedzibą województwa, więc zlikwidowano bibliotekę wojewódzką i utworzono z niej powiatową bibliotekę ludową z przeznaczeniem dla byłych powiatów samorządowych Bytča i Rajec. Jednocześnie od 1964 r. prowadziła również działania metodologiczne i zarządcze dla bibliotek powiatowych w byłym województwie Żylińskim. Od 1 września 1964 r. była biblioteka pod zarządem Powiatowego Komitetu Narodowego, Departamentu Edukacji i Kultury w Żylinie. Od 1960 r. nabyła nową siedzibę w dawnym hotelu Astoria przy ówczesnej ulicy Slovenského národného povstania /Słowackiego Powstania Narodowego/, dziś Národná ulica. Tutaj przeniosła się z lokalu hotelu Slovan, który przywrócił działalność restauracji. Potem powstały oddziały w dzielnicach Hliny i Závodie. Biblioteka znajdowała się w Hotelu Astoria do 1986 r., w celu jej przebudowy musiała przenieść się do Považskej galérii /Galerii doliny Wagu/ na dzisiejszym placu A. Hlinki. Od 1963 roku przeprowadziła kilka ważnych prac zawodowych, aby poprawić jakość swojej działalności. Przeprowadzono pierwszą rewizję księgozbioru, systematykę katalogów oraz wprowadzono uporządkowanie książek według międzynarodowego systemu klasyfikacji dziesiętnej. W 1969 r. założono oddział w dzielnicy na Hlinách VII, a w 1975 r. dzielnicy Vlčince 1. Po 1981 r. biblioteka miała 24 oddziały w wioskach zintegrowanych z Żyliną. Niestety nadal brakowało odpowiedniej siedziby biblioteki, która miała zostać zbudowana w 1989 r. na dzisiejszym placu Maryjnym przez przebudowę domu nr 18, co nie nastąpiło w wypadku zmian społecznych. Zmiany społeczne w latach 1990 i 1991 przyniosły nie tylko czasową utratę bibliotek gminnych, które stały się niezależne, ale także problemy z lokalizacją biblioteki w Żylinie, głównie z powodu przymusowego odejścia z siedziby Považskej galérie umienia /Galerii Sztuki Doliny Wagu/. Od 1 stycznia biblioteka podlega nowemu założycielowi, Ministerstwu Kultury Republiki Słowackiej. Od października 1992 r. nabyła nową siedzibę w domu Makovickiego na ulicy Bottová, gdzie pozostała do 1998 r. Wzrosła liczba czytelników i księgozbioru. 
W 1994 roku biblioteka bezpłatnie nabyła trzypiętrowy budynek przy ulicy Bernolákova - dzisiejsze miejsce. Po remoncie w 1995 r. przeniosła się do pierwszego samodzielnego budynku. Za pełnego funkcjonowania było tu zbudowane bezbarierowe wejście, zakupiono nowe wyposażenie, na pierwszym piętrze zbudowano centralny pult wypożyczeń, otwarto dział literatury pięknej, dział literatury dziecięcej i czytelnię. Na drugim piętrze był stworzony dział literatury specjalistycznej z czytelnią, sekcją muzyczną, dyrekcją i wyspecjalizowanym działami. Pierwszego dnia otwarcia 10 lutego 1995 r. bibliotekę odwiedziło 1300 czytelników. W 1996 r. biblioteka przeszła pod zarząd Severopovažského kultúrneho centra /Centrum Kultury Północnej Doliny Wagu/w Żylinie. Poprzez listę ustanawiającą Urzędu wojewódzkiego w Żylinie w dniu 10 stycznia 1997 r., biblioteka stała się odrębnym podmiotem prawnym jako Wojewódzka Biblioteka Państwowa w Żylinie dla województwa Żylińskiego, służąc jako biblioteka powiatowa dla powiatów Żylina i Bytča oraz funkcji biblioteki miejskiej dla miasta Żylina. Jednocześnie zapewnia koordynację, metodologię i funkcje statystyczne dla 4 regionalnych bibliotek w regionie. W latach 1998-2001 biblioteka przeszła gruntowny remont i nadbudowę czwartego piętra. Zespół nabył wiele zmiennych przestrzeni na imprezy kulturalne i społeczne, czytelnie i gabinety, biura i pomieszczenia socjalne. Od 1 kwietnia 2002 r. biblioteka przeszła pod kompetencję założycielską Żylińskiego Województwa Samorządowego i zmieniła nazwę na Bibliotekę Żyliny. W 2008 r. na podstawie wniosku założyciela ponownie zmieniła nazwę na Bibliotekę Wojewódzką w Żylinie. Obecnie biblioteka jest znana ogółowi społeczeństwa właśnie pod tą nazwą. Aktualne usługi i działania są opisane w pierwszej części.

Fotogaleria

TIK na Facebooku

SZUKAJ POŁĄCZENIA

Przez
Dodaj przejścia

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA