Pavlačový dom rímskokatolíckej farnosti

Pavlačový dom rímskokatolíckej farnostiVojtecha Spanyola 11

Autorom návrhu je Michal Maximilián Scheer. Stavba s malými bytmi chudobinca, ktorú dala postaviť rímskokatolícka farnosť na ul. Vojtecha Spanyola č. 11, je situovaná na členitej svahovitej parcele. Pred parcelou je uličné schodište, ktoré spája ulicu V. Spanyola s Predmestskou ulicou, s prevýšením až dvoch podlaží.
Štvorpodlažná budova je výrazne členená horizontálnymi pavlačami a v strede  centrálnym schodiskom. Prelínajú sa tu sklobetónové plochy s hladkou bielou omietkou, v ktorej sú umiestnené drobné otvory. Jednoduchosťou a čitateľnou architektúrou budova návštevníka okamžite upúta.

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pavlačový dom rímskokatolíckej farnosti. Zdroj: Dušan Melner

Pamiatku môžete navštíviť
■ nie je sprístupnená verejnosti.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C5

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA