Parkovanie a bezpečnosť

O Žiline Základné údaje

Historické dokumenty a insígnie Historické dokumenty a insígnie

Ako sa dostať do Žiliny Ako sa dostať do Žiliny

Doprava Doprava v Žiline

Parkovanie Parkovanie a bezpečnosť


Parkovanie  

Autobus
Je možné parkovať za poplatok na stráženom a uzatvorenom parkovisku pri hoteli Holiday Inn, Športová 2, Žilina. V centre Žiliny nie sú k dispozíciii miesta určené na nástup / výstup klientov zájazdovej autobusovej dopravy. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať Dopravný podnik mesta Žiliny

Bicykel
 V meste sa nachádzajú bezplatné uzamykateľné cyklostojany.  Ich orientačné rozmiestnenie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Osobné auto
V centrálnej časti mesta platí parkovací systém, ktorý spravuje Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (ŽPS). Dostupné sú dva  systémy parkovania:


■ uličné parkovanie - možnosť odstavenia vozidla pre návštevníkov i pre rezidentov v rámci zóny plateného   parkovania na vyznačených uliciach,
parkovanie v parkovacom dome (SC Mirage, OC Aupark) - uzavretý, samostatný systém parkovania. Ponúka možnosť parkovania v podzemnom záchytnom parkovisku.

V zóne plateného státia sa v meste Žilina uplatňujú dva režimy parkovania:

A)  Návštevnícke parkovanie:

prevádzku zabezpečujú parkovacie automaty a predplatné parkovacie karty (PPK),
tieto parkovacie miesta sú určené pre dočasné parkovanie občanov a návštevníkov mesta a sú označené dopravnými značkami a dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o prevádzkovej dobe spoplatnenia a hodinovej sadzbe,
v rámci prevádzkovej doby spoplatnenia je vodič povinný uhradiť parkovné a to zakúpením parkovacieho lístku v parkovacom automate alebo zakúpením predplatnej parkovacej karty pre príslušné pásmo,
■ parkovací lístok alebo predplatnú parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom auta tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov,
bezplatné parkovanie vozidiel označených nálepkou ZŤP je možné len na vyhradených parkovacích miestach,
parkovanie na chodníkoch s vyznačeným pásom pre  cyklistov je zakázané,
v dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné!
 

B)  Rezidentské parkovanie:

tieto parkovacie miesta sú určené pre obyvateľov (fyzické osoby) s trvalým pobytom v príslušnom pásme (I., II., III.) v rámci zóny plateného parkovania,
rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom auta tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu  všetkých údajov,
prevádzková doba spoplatnenia rezidentského parkovania je pre všetky typy pásma nepretržitá. t.j. od pondelka do nedele v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod. počas celého kalendárneho roku (vrátane sviatkov).  
 

V centre mesta Žiliny sa nachádzajú i parkovacie miesta, ktoré prevádzkujú súkromné osoby a spoločnosti. Nájdete ich v Mape parkovacích miest v Žiline (ostatné parkovacie možnosti).
 

Cenník ŽPS:

Tarify pre parkovacie automaty Tarify pre parkovacie automaty
Tarify pre parkovacie automaty Cenník RPK, PPK, SPK
Tarify pre parkovacie automaty Rezidentské parkovanie

 

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Košická 2, 010 65 Žilina
Tel.: +421 (0)41 500 44 94, +421 (0)41 500 44 95
E-mail: sekretariat@parkovaniezilina.sk
Web: www.parkovaniezilina.sk

Bezpečnosť

Mestská polícia  rieši priestupky na úseku dopravy. Sankcie za priestupky ukladá na mieste blokovou pokutou. Ak vodič odmietne blokovú pokutu zaplatiť, priestupok je postúpený na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline.
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla  tzv. "papuču" používajú príslušníci mestskej polície v prípadoch, keď sa vodič nezdržuje pri vozidle a vozidlo stojí na zakázanom mieste. Odťahovanie vozidiel sa v meste Žilina nevykonáva.

Mestská polícia Žilina
Hollého 11, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 11 66
E-mail: msp@zilina.sk
Web: www.mpza.sk

 

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA