Osobnosti

Žofia Bošňáková

Žofia pochádzala z rodu Bošňákovcov z Bosny. Životným krédom Žofie Bošňákovej bolo, že po človekovi ostanú len dobré skutky. V roku 2008  duševne chorý človek založil požiar vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom kde bolo telo uložené.  Zostatky jej tela po požiari sú uložené na pôvodnom mieste v kostole.  

Alžbeta Báthoryová

"Krvavá čachtická grófka" žila vo veľmi nepokojnej dobe na prelome 16. a 17. storočia. Niet žiadnych pochybností, že ukrutným spôsobom mučila a vraždila mladé dievčatá a ženy. Nie je to teda "osobnosť" v pravom zmysle slova. Dokumenty o jej živote sa nachádzajú v Štátnom archíve v Bytči.

Adam František Kollár

Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti vedy 18. storočia. Považuje sa za jedného z priekopníkov tereziánskeho osvietenstva.  Vynikal svojimi vedomosťami z filozofie, histórie a jazykov. Ovládal 9 cudzích jazykov. A preto je právom označovaný za "slovenského Sokrata".

Juraj Thurzo

Narodil sa okolo roku 1567.  Na svoju dobu bol rozhľadený a vzdelaný človek. Ovládal viacero jazykov a mal cit pre umenie. Vlastnil pomerne dobre vybavenú knižnicu. Podporoval vzdelanie. Spolu s bytčianskym farárom Eliášom Lánim boli ústrednými postavami Žilinskej synody v roku 1610Zomrel 24. 12. 1616.

Alexander Lombardini

Alexander Lombardini (1851 – 1897) bol významný žilinský národovec, historik, právnik a archivár. V roku 1874 vyšiel jeho  "Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny". Sedemdesiatpäťstranová kniha je dodnes citovaná, pretože vychádza z pôvodných mestských dokumentov. A. Lombardini ju napísal po slovensky, a vytvoril tak prvé slovenské dejiny mesta.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA