Ortodoxná synagóga

Ortodoxná synagógaDaniela Dlabača 15

Ortodoxná synagóga  בית כנסת אורטודוקסי בזילינה   je    jednoduchá budova   s   modlitebňou   a   ďalšími miestnosťami. Modlitebňa bola postavená v roku 1927 v medzivojnovej rezidenčnej zástavbe. Vyvýšený podpivničený objekt je dvojica stavieb prednej modlitebne a zadného traktu, ktoré opticky zjednocuje veranda so schodištným nástupom. Modlitebňa je orientovaná do ulice východnou fasádou, s čitateľným umiestením Áron ha-kodeš (dosl. Svätostánok).

Interiér              
Interiér je v intaktnom stave so zachovaným pôvodným mobiliárom s geometrickým dekorom dvadsiatych rokov. Predeľuje ho drevený raster – mechica. Pri synagóge bol aj byt a malý dvor. Vstup do synagógy bol orientovaný zo strany mimo hlavnej ulice a veriaci vstupovali najprv do predsiene, aby mohli v pokoji zabudnúť na starosti bežného života a duševne sa pripraviť na modlitbu. Pri jej návšteve bola nevyhnutná pokrývka hlavy (kipa), ktorá vyjadrovala ich úctu a pokoru k Hospodinovi.

Múzeum židovskej kultúry              
Poslednými rabínmi v meste pred holokaustom boli ortodoxný rabín Martin Klein a neologický rabín Dr. Hugo Stránsky. V suteréne sa pôvodne nachádzal rituálny kúpeľ, dnes sú tam obchodné priestory. Aj táto časť bola po vojne renovovaná. Dnes je v synagóge v zadnej ženskej časti múzeum - expozícia Múzea židovskej kultúry. Väčšinu vystavených exponátov tvoria sakrálne predmety, ktoré sú majetkom žilinskej židovskej náboženskej obce. Výstavná sieň je od samotnej modlitebne oddelená drevenou mrežou, cez ktorú môže návštevník vidieť priestorové usporiadanie modlitebne.

Dekalóg              
Z ulice vidieť na ortodoxnej synagóge kamenné dosky s textom v hebrejčine - Desať Božích prikázaní (Dekalóg) עשרת הדברים. Zmluva medzi Bohom a 12 národmi Izraela bola uzavretá pod vrchom Sinaj (Horeb). Boh nadiktoval prikázania Mojžišovi, ktorý ich tlmočil ľudu. "A bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí; chlieb nezjedol a vody sa nenapil, ale písal na dosky slová zmluvy, desatoro prikázaní ".  V judaizme a kresťanstve má Desatoro Božích prikázaní zásadný význam. 

Zdroj: Jozef Feiler www.zilina-gallery.sk 

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Ortodoxná synagóga. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
■ piatok: 15.30 – 17.30 hod.
■ nedeľa: 14.30 – 17.30 hod.
interiér po dohode so sprievodkyňou na tel. č.: +421 908 694 333.
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: C4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA