Okresné Grémium Obchodníctva

Burianova medzierka č. 6

Po roku 1872, keď boli zrušené cechy, sa začali živnostníci a obchodníci združovať do organizácie Priemyselný zbor, ktorý mal chrániť i profesijné záujmy. Členstvo v ňom bolo povinné. Pre mesto i okres Žilina vznikla táto organizácia v roku 1891. Obchodníci z nej vystúpili a v roku 1931 si vytvorili vlastné Obchodné grémium obchodníctva, ktoré zaniklo až v roku 1952. Rozvoj obchodu po roku 1918 mal priamy dopad na potrebu ľudí, ktorí by mohli pracovať v oblasti obchodného účtovníctva a administratívy. Okresné grémium obchodníctva v Žiline preto požiadalo Ministerstvo školstva, aby zriadilo v meste dvojročnú obchodnú školu.
Preto v roku 1937 odkúpili od pekárov Belošovičovcov dvojpodlažnú budovu na rohu Horného valu a Burianovej medzierky a v roku 1938 ju na základe stavebného povolenia zo 16. júla 1938 začali prestavovať. Stavebné práce urobila firma Ing. Armína Windholza podľa projektu Michala Maximiliána Scheera. Práce sa dokončili kolaudáciou 16. novembra 1938. Z pôvodnej budovy ostali najmä pivnice a obvodové múry. Na prvom podlaží sa nachádzali dve kancelárie, riaditeľňa, zborovňa, miestnosť s písacími strojmi a byt školníka. Na druhom podlaží boli štyri učebne a veľká experimentálna a jazyková učebňa, ako aj miestnosť pre tovarové zbierky. 

Nová škola s názvom Verejná obchodná škola Okresného grémia obchodníctva v Žiline otvorila prvýkrát svoje brány (ešte v neskolaudovanej budove) študentom v obchodnom odbore 1. septembra 1938. Jej prvým riaditeľom sa stal Miroslav K. Talpa. V roku 1943 zmenila svoj názov na Verejná obchodná škola. Po roku 1945 bola znova premenovaná na Štátnu obchodnú školu a do funkcie riaditeľa bol ustanovený Dr. Vasil Ravluk. Od roku 1949 až do 1960 to bola Hospodárska škola, ktorú ako riaditeľ viedol Martin Kulich. Škola sa za tu dobu rozrástla, pôvodné priestory jej už nestačili, a preto sa koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia presťahovala do priestorov bývalej strednej pedagogickej školy (dnešná budova Kongregácie školských sestier sv. Františka).

Budova Grémia bola upravená a od roku 1961 mala v jej priestoroch niekoľko tried novovzniknutá Stredná všeobecnovzdelávacia škola, ktorá sídlila vo vedľajšej budove – dnes Mestské divadlo. Jej prvým riaditeľom sa stal Jozef Horák. Škola sa v roku 1977 presťahovala do budovy základnej deväťročnej školy na terajšej Veľkej okružnej a tým sa história škôl v tejto budove skončila. V budove po odchode študentov sídlila od roku 1977 Športprojekta Bratislava, ateliér 22, Žilina. Medzi najvýznamnejšie práce tejto projekčnej kancelárie patrí projekt Športovej haly v Žiline, ktorý vznikol pod vedením hlavného projektanta Ing. arch. Ľudovíta Kupkoviča. V roku 1990 organizácia zanikla. V tom čase bola ešte vľavo od vchodu do budovy umiestnená pamätná tabuľa Žilincovi Petrovi Tvrdému (1850 – 1935), významnému slovenskému pedagógovi, lexikografovi a filológovi, riaditeľovi prvého ruského dievčenského gymnázia v Baku, autorovi viacerých kníh a slovníkov. Pamätnú tabuľu, venovanú mestom Žilina v roku 1940, vytvoril akademický sochár Stanislav Bíroš.

Potom prešla budova do súkromných rúk. Posledný súkromný majiteľ Ing. Peter Suchoň T+T REAL a. s. ju prestaval do dnešnej podoby v rokoch 2000 až 2001 a v apríli 2001 prestavbu kolaudovali. Boli v nej najmä obchodné priestory. V roku 2009 budovu získala Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – mesto, ktorá ju po drobných úpravách používa od 10. apríla 2010, kedy bola vysvätená biskupom žilinskej diecézy Tomášom Galisom ako farský úrad.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Budova Farského úradu Žilina – mesto v roku 2010. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Obchodné grémium obchodníctva založené v roku 1931. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 3 - Budova Okresného grémia obchodníctva v roku 1940. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 4 - Pohľad do triedy v šk. roku 1939/40. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 5 - Budova bývalej školy v roku 1986. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 6 - Pamätná doska Petrovi Tvrdému. Zdroj: Archív Miroslava Pfliegela, 1986

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA