Obytný dom Na priekope

Obytný dom na priekopeNa priekope č. 41

Na stredovekej parcele medzi ulicami Na priekope a Dolný val sa pred výstavbou tohto domu nachádzal starší dom, ktorý bol postavený pred rokom 1849. Na jeho mieste po asanácii tu postavili nový moderný dom. V tom čase a na tejto ulici bol ojedinelým domom vo funkcionalistickej architektúre.

Dom stavali manželia MUDr. Ivan Ján Jakubovský a Antónia Jakubovská, rodená Beláčeková, spolu mali tri deti. Do roku 1941 bývali na Hurbanovej ulici v podnájme. Ivan Ján Jakubovský, ruský emigrant, bol absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a v Žiline sa usadil v druhej polovici tridsiatych rokov.

Stavebné povolenie na dom bolo na vydané na manželku v marci 1941 a dokončili ho v októbri 1941, keď bolo vydané kolaudačné povolenie. Bolo to pravdepodobne z dôvodu, že ona mala štátne občianstvo Československej republiky.

Projekt domu vypracoval architekt Ferdinand Čapka (1905 – 1987), ktorý pôsobil v Žiline od roku 1935. Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patrí železničná stanica, budova elektrárne a mnohé ďalšie. Projektoval i mnohé súkromné stavby významných Žilinčanov. Pri projektovaní domu manželov Jakubovských sa pravdepodobne inšpiroval stavbou výletnej reštaurácie Kamélia od architekta Reichnera. Tá sa stavala v tom istom čase, na niektorých projektoch títo architekti aj spolupracovali, napríklad na budove dnešného mestského divadla.

Dom mal adresu aj z Dolného valu č. 62. Pozemok bol obmedzený dvoma susednými domami, jeho šírka od ulice Na priekope je 14,25 m, kým od Dolného valu 14,10 m. Aj dĺžka je rôzna – od domu č. 43 je 15,00 m a od staršieho domu č.39 (v súčasnosti asanovaného a prestavaného) 15,40 m. V suteréne bola kotoľňa ústredného kúrenia na uhlie a drevo, pivnice, ako aj kompletná bytová jednotka.

Na prízemí bola garáž, vstup do domu pre majiteľov a zároveň aj pre pacientov. Tí mali k dispozícii čakáreň, WC, ordináciu, kúpeľňu, laboratórium, rongen. Po roku 1950, keď sa súkromní lekári stali zamestnancami štátneho zdravotníctva, priestory ordinácie naďalej slúžili pre pacientov, bol tu ubytovaný i vodič sanitky a zdravotná sestra. MUDr. Jakubovský tu ordinoval až do roku 1963 ako obvodný všeobecný lekár. Neskôr tieto priestory prebudovali majitelia na byt pre rodinných príslušníkov. Poschodie patrilo majiteľom a ich trom deťom. Dodnes sa zachovali pôvodné dubové parkety, pôvodné schodisko, osvetľovacie telesá na chodbách a iné. Pôvodná terasa na streche už nemá pôvodné prekrytie drevenými trámami, súčasný majiteľ to mieni obnoviť.

Problémom stavby v roku 1941 bola garáž, ktorej dvere sa otvárali do ulice, čo musel stavebník odstrániť a vyriešil to železnými rolovacími dverami, ktoré sa zatvárali dovnútra.

Dom bol rekonštruovaný v roku 2000 podľa návrhu arch. Meckovej, táto realizácia nerešpektovala pôvodný charakter domu vytvorený arch. Čapkom. Preto majiteľ pristúpil ku opätovnej rekonštrukcii v roku 2018, ktorá rešpektovala pôvodný stav z roku 1941 nielen fasádou, ale i prvkami exteriéru i interiéru. V súčasnosti sú v suteréne a na prízemí obchodné priestory, na poschodí sú byty. Funkcionalistický dom z roku 1941 bol vhodne doplnený v interiéri nábytkom a rôznymi prvkami, ktoré sú z iných funkcionalistických stavieb zo Žiliny i Slovenska.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1 - 8 - Exteriér a interiér domu po rekonštrukcii v roku 2018. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 9 - Stavebné a kolaudačné rozhodnutie na dom Antónie Jakubovskej. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 10 - Plán suterénu od arch. Ferdinanda Čapku. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 11 - Plán prízemia s ordináciou. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 12 - Nariadenie o úprave vstupu do garáže z roku 1941 a vstup do domu a garáže. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 13, 14 - Situácia a projekt domu na pláne Ferdinanda Čapku. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 15, 16 - Dom počas výstavby v roku 1941. Zdroj: Štátny archív v Žiline
Obr. 17 - Dom po dokončení. Zdroj: Štátny archív v Žiline

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA