Mesto Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026

Mesto Žilina - Európske hlavné mesto kultúry 2026

Mesto Žilina sa bude pripravovať na prihlásenie sa do výzvy na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Po prvom kole konzultácií s kultúrnou obcou a kľúčovými partnermi v meste, zámer prípravy a predloženia prihlášky v utorok 18. februára odobrili žilinskí mestskí poslanci na svojom rokovaní. Okrem toho schválili mimoriadny vklad 100 tisíc eur do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou prihlášky a podporných aktivít zameraných na zapojenie obyvateľov, expertov a medzinárodných partnerov.

Mesto Žilina si od kandidatúry na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 sľubuje podporu a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vrátane získania nevyhnutných investícií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. „Kandidatúra nám okrem možností na zviditeľnenie mesta, ale aj posilnenie jeho identity poskytne v širšom kontexte priestor na vysporiadanie sa prostredníctvom kultúrneho programu s náročnými témami minulosti a súčasnosti,“ priblížil primátor Peter Fiabáne.

Ako dodal, veľké očakávania sa viažu aj na rozvoj cestovného ruchu, na podporu zveľadenia verejných priestorov a kvalitu života v meste, na rozvoj kreatívneho podnikania, vzťahov na úrovni mesta, kraja, Európy, medzikultúrneho, akademického a súkromného prostredia.

Proces prípravy na kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry môže nám Žilinčanom pomôcť dopátrať sa k odpovediam na otázky typu „Kto sme? Kam kráčame? Kým by sme chceli byť?“ a najmä získané poznatky konfrontovať s európskym kontextom,“ podotkol predseda komisie kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline Ján Ničík.

V roku 2026 bude titul Európskeho hlavného mesta kultúry niesť jedno slovenské a jedno fínske mesto. Držiteľ titulu pri plnení všetkých podmienok získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 milióna eur, ktorú Európska komisia udelí najneskôr do konca marca 2026.

Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na predkladanie prihlášok na Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike dňa 17. decembra 2019. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul, sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. októbra 2020, pričom mesto musí pripraviť novú dlhodobú kultúrnu stratégiu.

Viac informácií na: www.zilina.sk a www.zilina2026.eu.

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA