KONCERT POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE

KONCERT POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE

Pozývame Vás
na predvianočný koncert POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE pod záštitou  predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Petra Fiabáne vo štvrtok 20. decembra 2018 o 17.30 h v Kostole sv. Barbory v Žiline.
Účinkujú: FSk Javorníček z Hvozdnice, Zbor starej hudby Arcus zo Žiliny, Klub autentického folklóru Hojana zo Žiliny, DFS Stavbárik zo Žiliny, DFS Bukovinka z Turzovky, Komorný orchester P.V., Martin Repáň z Terchovej, Alžbeta Turčányiová z Guildhall school of music and drama v Londýne s klaviristom Martinom Mičianom a Daniel Pastirčák.
Online prenos koncertu budete môcť sledovať v sále Konzervatória Žilina, na veľkoplošnej obrazovke na Hlinkovom námestí i na svojich PC. Webová adresa vysielania bude zverejnená nawww.krkszlina.sk v časti Aktuality.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA