GENIUS LOCI: POTÁPAČSKÝ KLUB

GENIUS LOCI: POTÁPAČSKÝ KLUB

Na stretnutí v Rosenfeldovom paláci v rámci cyklu “Genius Loci Žilina“ 26. septembra o 17 hod. sa dozvieme viac o potápačskom klube v Žiline.

Rozvoj potápania v Československu sa začal v 60 – tých rokoch. Pri vodáckej sekcii Zväzarmu vzniká odborná potápačská skupina. V roku 1957 boli v NDR vyškolení štyria inštruktori športového potápania pre ČSR, ktorí vyškolili prvých 20 inštruktorov pre kraje a okresy. Od roku 1960 sú organizované kurzy pre potápačov, inštruktorov, rozhodcov a trénerov. V tomto období je založený aj potápačský klub MANTA Žilina vedený Ing. Petrom DERKITSCHOM.

Medzi zakladajúcich členov patrili Andrej DVORECKÝ, Július HVEZDA, MUDr. Pavel MAREK, Peter KARPIŠ, Ladislav SEDLAČKO, Ivan KORŽ, Zdeněk GERMANIČ, Viera BENIAČOVÁ, Marián PSOTA a ďalší. Hlavnou náplňou klubu bolo športové potápanie v rámci Zväzarmu. V tejto dobe sa trénovalo v tzv. Skleníku v Celulózke. Od roku 1964 v prvom krytom 50 metrovom bazéne na Slovensku.

Na diskusii privítame šéfa potápačského klubu Petra Karpiša, ktorý klub riadil v 60 – tych rokoch. Zistíme ako sa kedysi chodilo na expedície, ale aj to, aké náročné je byť potápačom. Ďalším hosťom je pán Jaroslav Koniarik, ktorý nám priblíži fungovanie potápačského klubu v súčasnosti. Hosťami moderovanej diskusie sú Peter Karpiš, Juraj Karpiš a Jaroslav Koniarik. Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Vstupné zadarmo.

Viac info na: www.rosenfeldovpalac.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA