GENIUS LOCI: MODELÁRSKY KLUB ŽILINA

GENIUS LOCI: MODELÁRSKY KLUB ŽILINA

Pozývame vás na stretnutie s modelármi v rámci cyklu stretnutí "Genius Loci" vo štvrtok 27. februára o 17 hodine do Rosenfeldovho paláca.

MODELKLUB Žilina vznikol v polovici 60-tych rokov minulého storočia z iniciatívy dvoch žilinských modelárov Miroslava Lošonského, ktorý už dnes bohužiaľ nie je medzi nami a Petra Kačalu, ktorý je predsedom klubu od roku 1975 doposiaľ. Činnosť klubov bola do začiatku 80-tych rokov orientovaná prevažne na letecké modelárstvo, najmä voľné bezmotorové a motorové modely. Najmä vo voľných modeloch patrili žilinskí modelári k slovenskej špičke.

O histórií ale aj o zákulisí modelárskeho klubu sa dozviete na v poradí už 31. diskusii Genius Loci. Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta na: info@rosenfeldovpalac.sk.

Hosťami moderovanej diskusie sú: Peter Kačala, Jozef Maťaťa a Jozef Popradi. Moderátorom diskusie je Martin Benikovský. Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstupné zadarmo.

Viac informácií nájdete na: www.rosenfeldovpalac.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA