VERNISÁŽ - VINCENT HLOŽNÍK

VERNISÁŽ - VINCENT HLOŽNÍK

V deň nedožitých 100. narodenín si Považská galéria umenia v Žiline pripomína jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia reinštalovanou stálou expozíciou.

Dňa 22. októbra 2019 o 16.00 si uctíme 100. výročie narodenia Vincenta Hložníka, popredného výtvarného umelca 20. storočia, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. Otvorenie expozície nadväzuje na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009, ktorý iniciovalo získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia Vincenta Hložníka, venovaná 100. výročiu narodenia umelca, predstaví verejnosti doteraz sporadicky prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň bude mať nová expozícia nový dizajn a architektonickú úpravu.

Vincent Hložník (1919-1997), ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského moderného umenia, svojou rozmanitou a rozsiahlou tvorbou výrazne obohatil kultúrne dedičstvo slovenského národa. Bol umelcom s vrodenou výtvarnou genialitou, s hlbokým súcitom, vynikajúcim pozorovacím zmyslom a rovnako bohatou snovou predstavivosťou. V jeho tvorbe sú viditeľné vplyvy svetových umeleckých prúdov ako kubizmus, expresionizmus či surrealizmus. Vďaka inšpirácii, ktorú z nich čerpal, posúval slovenské výtvarné umenie vpred a udržiaval ho v centre svetového umeleckého diania.

Význam celoživotnej tvorby Vincenta Hložníka spočíva nielen v jej kvalite, objeme a rôznorodosti, ale predovšetkým v jej neutíchajúcej aktuálnosti. Morálne posolstvo obsiahnuté v jeho diele neustále prehovára ku svojim recipientom. Otvára oči, očisťuje srdce, dráždi zmyslové vnemy a pohne svedomím každého vnímateľa žijúceho v kontextoch aktuálnej spoločenskej a kultúrnej sféry.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční 22. októbra 2019 o 16.00 hod. v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline na II. poschodí. Expozíciu uvedú Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a Milan Mazúr, riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline. Viac informácií na www.pgu.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA