KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY: PAPIER KOLE

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY: PAPIER KOLE

Už len do 24. januára si môžete vychutnať výnimočnú výstavu Papier kole (slovenská koláž XX. a XXI. storočia) umiestnenú v Rosenfeldovom paláci. Práve táto výstava ukazuje širokú paletu slovenskej koláže od predvojnových počiatkov až po súčasnosť reprezentovanú najmladšou generáciou. Podstatou je pritom ukázať, že hoci ako dosiaľ nedocenený žáner, koláž vývinovo často aj narýchlo a spätne, postihla skoro všetky významné smery moderného umenia.

Ak vás popis zaujal, tak si určite nenechajte ujsť aj komentovanú prehliadku, ktorá sa uskutoční v utorok 14. januára o 17.30 hodine s kurátorom výstavy Miroslavom Procházkom.

Neraz dokonca poskytovala väčší priestor a slobodu, než aké dovoľovala iná tvorba, keďže výstavnou nenáročnosťou za normalizácie umožňovala konfrontáciu a prezentáciu opozičných alternatívnych tendencií ako konceptualizmu, minimalizmu, junk artu, lettrizmu, gender artu, alebo ekologizmu.

Miroslav Procházka absolvoval štúdium Veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1969-1977), Divadelnú a rozhlasovú réžiu na Vysokej škole múzických umení (1977-1982). Bol na štipendijnom pobyte francúzskej vlády na Sorbonne v Paríži (1979-1980) a na British Council Royal College of Art v Londýne (1984-1985).

Stal sa laureátom Ceny Mariána Várossa, udelila mu ju Asociácia teoretikov, kritikov a historikov umenia na Slovensku za aktivity v roku 2017 aj celoživotnú činnosť. Cena sa od roku 1993 udeľuje na počesť významného slovenského teoretika a propagátora výtvarného umenia Mariána Várossa.

“Na Procházkovej umenovednej práci oceňujeme realizáciu viacerých výstav, ktorými priniesol nové pohľady na konkrétne námetové okruhy a ich interpretácie v rámci prierezu generácií slovenských výtvarníkov od najstaršej po najmladšiu. Výberom diel obohatil celkový pohľad na tvorbu výtvarníkov z rôznych regiónov,” zdôvodnila predsedníčka uvedenej asociácie Dagmar Srnenská.

Vstupné je zadarmo.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).

Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 17:15 hod.).

Viac informácií o podujatiach Rosenfeldovho paláca nájdete na: www.rosenfeldovpalac.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA