Jún v Rosenfeldovom paláci

Jún v Rosenfeldovom paláci

VERNISÁŽ: DUŠAN KÁLLAY A ŠTUDENTI 1990 -2018
dátum: 31.05.2018
čas: 17:30

Dušan Kállay a študenti 1990 – 2018
(výstava Ateliéru voľnej grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU)

Výstava predstavuje práce študentov a absolventov Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentácie diel študentov vysokých škôl sú súčasťou výstavného programu Rosenfeldovho paláca. Našou snahou je priblížiť profil ateliéru, ktorý od roku 1990 vedie prof. Dušan Kállay, akad. mal. Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prichádza s novými impulzmi a poskytuje pohľad na tendencie súčasnej ilustrácie v tvorbe mladej generácie výtvarníkov.
Výstava vznikala v spolupráci s odbornými asistentmi Mgr. art. Kristínou Hečkovou a doc. Mgr. art. Ľuboslavom Paľom, ArtD., ktorí sa pedagogicky podieľajú na chode katedry. Predstavený je výber študentských projektov – semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác, ktoré vznikli v časovom horizonte uplynulých rokov.
Medzi vystavujúcimi autormi sú zastúpení súčasní študenti, čerství magistri, ako aj starší absolventi. Vystavené sú aj tri maľby prof. Dušana Kállaya z cyklu Anonymy z Pompejí, ktoré vznikli ako reakcia na návštevu tohto antického mesta. Výstavu dopĺňajú študentské autorské knihy, animované filmy a video-prezentácia ateliéru.

Trvanie výstavy: 31. máj – 6. júl 2018

Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň od pondelka do piatku v čase 9,00-16,00 hod.

VÝSTAVA / KONCERT: ZUŠ L. ÁRVAYA
dátum: 30.05.2018
čas: 17:00

17,00 hod – Otvorenie výstavy žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline

17,30 hod. – Koncert žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline

Výstava prezentuje záverečné práce žiakov výtvarného odboru. Na výstave sa predstavia absolventi základnej časti štúdia. Žiaci pod vedením pedagógov výtvarného odboru, vytvorili plošné i priestorové diela. Na základe skúseností s rôznorodými výtvarnými technikami si absolvent, za asistencie pedagóga, zvolil najvhodnejšie výtvarné spracovanie konkrétnej témy. Výstava ponúka pestrú paletu prác (kresebné, maliarske, grafické, kombinované techniky, ale aj priestorové objekty, či textilný dizajn).

Na koncerte sa predstavia najlepší žiaci hudobného oddelenia, z ktorých mnohí každoročne úspešne reprezentujú ZUŠ L. Árvaya v Žiline na súťažných a iných kultúrnych podujatiach. Predstavený bude pestrý repertoár charakterizujúci záber výučby interpretačného umenia na rôzne hudobné nástroje či už strunové, sláčikové, klávesové i dychové, ako aj na interpretáciu spevu. Účinkujúci v rôznych vekových kategóriách predvedú svoje schopnosti hudobného prejavu, ktoré sú výsledkom skĺbenia talentu, schopností, vôle, tréningu a odborného vedenia pedagógov ZUŠ
L. Árvaya.

Trvanie výstavy: 31. máj – 14. jún 2018

Vstup zdarma.

4. 6.

SPRÍSTUPNENIE STÁLEJ EXPOZÍCIE Bábky v podkroví

Sprístupnenie stálej expozície bábok v podkroví Rosenfeldovho paláca.

6. 6. 19.00

KONCERT iF L

Elektro - folkový projekt talianskeho gitaristu a speváka Filippa Poderiniho.

Vstup: 3/2 EUR

7. 6. 17.00

GENIUS LOCI Bábkové divadlo Žilina

Hosťami moderovanej diskusie sú Juraj Poliak, Jana Eliášová, Vladimír Predmerský a Peter Tabaček. Moderátorom diskusie je Anton Šulík.

12. 6. 18.00

CINEVITAJ Mia madre (r. Nanni Moretti, 2015)

Prehliadka talianskych filmov v rámci festivalu Dolce Vitaj 2018.

Vstup: 3/2 EUR

13. 6. 18.00

CINEVITAJ Rodinný priateľ / L´amico di famiglia (r. Paolo Sorrentino, 2006)

Prehliadka talianskych filmov v rámci festivalu Dolce Vitaj 2018.

Vstup: 3/2 EUR

14. 6. 19.00

KONCERT Flamencové trio ToCalo

Autentické flamenco a jeho súčasné spracovanie. Vystúpi: LaLibu (tanec, Slovensko), Valle Monie (gitara, Španielsko), Juan Cardénas (spev, Španielsko).

Vstup: 3/2 EUR

19. 6. 17.00

PREDNÁŠKA Alexander Lombardini, život, tvorba a odkaz

Prednáška o historikovi, spisovateľovi a právnikovi, ktorý písal historické štúdie nielen o Žiline, ale i Slovensku. Prednáša Peter Štanský.

23. 6. 16.30

UVEDENIE KNIHY Židia v Žiline – osobnosti

Uvedenie do života publikácie Petra Frankla Židia v Žiline - osobnosti. Voľné pokračovanie úspešnej publikácie vydanej v roku 2009.

27. 6. 18.00

PREMIETANIE Gauguin (r. Edouard Deluc, 2017)

Lektorský úvod Alfréda Višného.

Vstup: 3/2 EUR

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA