VÝSTAVA: SLOVANSKÉ HRADISKO NA VEĽKOM VRCHU

VÝSTAVA: SLOVANSKÉ HRADISKO NA VEĽKOM VRCHU

Pozývame vás na výstavu Slovanské hradisko na Veľkom vrchu v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu, kde si môžete pozrieť unikátne kovové a keramické nálezy z viacerých fáz osídlenia, ale aj fotografie, mapy a plány hradiska.

Malá výstava veľkého významu – taký podtitul by sme mohli dať výstave Slovanské hradisko na Veľkom vrchu. Výstava približuje výsledky archeologických výskumov uskutočnených na hradisku Veľký vrch pri obci Divinka a jej autormi sú archeológovia Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline a Gabriel Fusek z Archeologického ústavu SAV Nitra. Obe inštitúcie spolupracovali na výskumoch na známom hradisku v minulom storočí aj v novodobej histórii. Po prácach realizovaných v 70. rokoch minulého storočia sa uskutočnil v rokoch 2013 – 2019 systematický archeologický výskum, na základe ktorého sa získali poznatky o stavebnom vývoji opevnenia a o osídlení hradiska.

Výstava Slovanské hradisko na Veľkom vrchu bude pre verejnosť prístupná do polovice januára budúceho roku.

Fotografie: www.pmza.sk
Viac informácií na www.pmza.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA