Súťaž detská divadelná Žilina 2018

Súťaž detská divadelná Žilina 2018

Krajské kultúrne stredisko organizuje v Bábkovom divadle 26. - 27. marca 2018 súťaž Detská divadelná Žilina.

Detská divadelná Žilina je regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Konfrontuje rôzne štýly práce súborov a jednotlivcov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla. Zároveň je to aj regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých, ktorá vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych divadelných súborov.

Aké sú podmienky prihlásenia?

Ďalšie informácie o pomienkach a hodnotení súťaže nájdete na: http://www.krkszilina.sk/sutaze/2018/detska-divadelna-zilina-2018.html 

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Viktória Svetkovská
manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20, 011 82 Žilina
041/562 59 56, +421915 787 299

 

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA