PRO MUSICA NOSTRA

PRO MUSICA NOSTRA

ŽILINSKÝ KRAJ V JÚNI OVLÁDNE NOVÝ FESTIVAL KLASICKEJ HUDBY!
„PRO MUSICA NOSTRA“
17. – 24. jún 2018
Medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra, ktorý sa uskutoční 17. – 24. 6. 2018 v Žilinskom kraji,
vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na
špičkovej interpretačnej úrovni. Podujatie s medzinárodnou účasťou zároveň predstaví publiku vybrané
historické pamiatky tohto regiónu ako netradičné koncertné priestory.
Hudobné centrum v Bratislave a občianske združenie Naša kultúra / Cultura nostra organizujú festival
v spolupráci s vybranými mestami a obcami z regiónu Žilinského samosprávneho kraja. V priebehu ôsmich
dní sa Gbeľany, Kotešová, Orlové, Čadca, Rajec, Trnové, Budatín a Bytča premenia na miesta, ktoré
návštevníkom sprostredkujú hudobné umenie nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému
vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok regiónu.
Prvý ročník festivalu svojou dramaturgiou a výberom účinkujúcich nadväzuje na 100. výročie založenia
Československej republiky. V dramaturgii preto popri tvorbe velikánov ako Johann Sebastian Bach, Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann a i. zaznejú aj diela významných slovenských a
českých autorov (Ján Levoslav Bella, Johann Sigismund Kusser, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana a ď.).
Na festivale vystúpia poprední umelci slovenskej a českej hudobnej scény – Slovenský komorný
orchester & Dalibor Karvay (husle), Muchovo kvarteto & Filip Jaro (kontrabas), sopranistka Rea Slawiski
a vynikajúci gitarista Martin Krajčo. Pod taktovkou slovenského dirigenta (pôsobiaceho v Brne) Ondreja
Olosa sa predstaví Štátny komorný orchester Žilina so sólistami – speváčkou Patríciou Janečkovou,
víťazkou česko-slovenskej televíznej šou Talentmania, sólistom opery SND Gustávom Beláčkom a
kontrabasistom Jánom Prievozníkom, ktorý pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Českí
interpreti budú na festivale zastúpení sólistkou Štátnej opery Praha a Národného divadla v Prahe - Janou
Sýkorovou a vynikajúcimi inštrumentalistami – talentovaným organistom Pavlom Svobodom i
svetoznámou prvou harfistkou Českej filharmónie Janou Bouškovou, ktorá sa na pódiu predstaví
v spolupráci s charizmatickým violončelistom Jiřím Bártom. Okrem nich budú mať návštevníci jedinečnú
príležitosť vypočuť si pod vedením Davida Ebena súbor Schola Gregoriana Pragensis, ktorý sa radí medzi
popredných svetových interpretov stredovekej duchovnej hudby a Brno Baroque Trio, trojčlenný súbor
interpretujúci tvorbu barokových skladateľov.
Podujatie má veľký potenciál poskytnúť publiku priestor pre oživenie kultúrneho života v danom regióne
a prispieť tak k celkovej propagácii historických miest regiónu horného Považia.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA