DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ODBORNEJ KNIŽNICE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ODBORNEJ KNIŽNICE

V rámci "Týždňa slovenských knižníc" usporiada Špeciálna odborná knižnica pri Považskom múzeu v Žiline v stredu 4. marca 2020 "Deň otvorených dverí". Záujemcovia sú vítaní od 8.00 do 17.00 hod. Bližšie sa oboznámia so špecifickým typom knižnice, výnimočným knižničným fondom a službami, ktoré v odbornej knižnici poskytujú. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, uvidia vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami a odhalia tak tajomstvá, ktoré skrývajú historické knihy. Okrem toho budú noví čitatelia pri bezplatnej registrácii odmenení zaujímavou publikáciou.

Špeciálna odborná knižnica, je súčasťou Považského múzea v Žiline, disponuje bohatým fondom s viac ako 12 000 knižničnými jednotkami, z toho je viac ako 300 starých tlačí do roku 1918. Knižnica sídli v areáli Budatínskeho hradu. Fond tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra. Disponuje množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu a budovaným fondom z drotárstva a dejín dopravy. Publikácie pochádzajú z domácej aj zahraničnej produkcie. Nachádza sa v nej napríklad katalóg k medzinárodnej výstave „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht“, ktorej súčasťou bola aj mestská truhlica z Budatínskeho hradu.

Z edičnej činnosti múzea vychádzajú "Vlastivedné zborníky Považia", ktoré sa tiež nachádzajú v zbierke odbornej knižnice. V zborníkoch nájdete odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia. Knižnicu využívajú najmä študenti, ale tiež odborná verejnosť, pretože umožňuje prístup k informáciám s komplexným pohľadom na región Horného Považia. Návštevníci knižnice majú k dispozícii online katalóg, prostredníctvom ktorého môžu získať potrebné informácie v rámci svojho štúdia.

Bližšie informácie nájdete na: www.pmza.sk.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA