A veru pošibaj koníčka ve voze...

A veru pošibaj koníčka ve voze...

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva na vernisáž výstavy A veru pošibaj koníčka ve voze.., ktorá sa uskutoční 2. augusta 2018 v priestoroch Makovického domu v Žiline.
Výstava je realizovaná pri príležitosti 50. výročia konského vozového sprievodu – erbového podujatia Jánošíkových dní v Terchovej. Kone sa využívali pri práci na poli, zvážaní sena na vozoch a saniach, ťažbe uhlia či dreva, pri preprave ľudí, furmanstve, ale spájali sa i rôznymi obyčajmi, zvykmi a dokonca s ním súviseli veštby a magické úkony. Výstava teda návštevníkom priblíži aj význam koní a hospodárskych zvierat v živote človeka.
Vernisáž výstavy A veru pošibaj koníčka ve voze... je zároveň slávnostným otvorením 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej (2. - 5. august 2018). Pre verejnosť bude výstava sprístupnená 3. - 31. augusta 2018 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hodiny v Makovického dome v Žiline (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska v Žiline je možné výstavu navštíviť aj v inom ako uvedenom čase).

Mgr. Daniela Srnanková
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA