Decembrový program Synagóga a galéria

Decembrový program Synagóga a galéria

Nová synagóga Žilina

14. 10. – 6. 12.

výstava

Globálna kontrola a cenzúra

Poznanie predstavuje moc. Ešte väčšiu moc má ten, kto ovláda tok informácií. To platí predovšetkým v ére digitálnej komunikácie, v ktorej sú informácie a dáta vďaka internetu vystavené sledovaniu alebo môžu byť manipulované. Ak kedysi predstavovali digitálne komunikačné prostriedky novú nádej demokratickej spolupráce, v poslednej dobe sa stali ideálnym nástrojom na kontrolovanie a ovplyvňovanie miliárd ľudí.

Výstava skúma nezastaviteľný prienik kontroly a cenzúry do nášho každodenného života. Spolupracovali na nej umelci, aktivisti, novinári a vedci z viac ako dvadsiatich krajín sveta a vznikla v partnerstve Centra pre umenie a médiá ZKM Karslruhe v spolupráci s pracovnou skupinou Netzpolitik Inštitútu politických vied Univerzity Karla Ruprechta v Heidelbergu a s Centrom pre aplikované bezpečnostné technológie Technickej univerzity v Karlsruhe. Ďalšími dôležitými partnermi sú Reportéri bez hraníc, Chaos Computer Club a platforma netzpolitik.org.

 

Kurátori výstavy: Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás

Výstavu na Slovensko prináša Goethe-Institut Bratislava.

 

sobota 2. 12., 16.00

prezentácia sociologičky Terezie Lokšovej

Dáta a verejný priestor

Od apríla 2017 prebieha v Žiline sociologický výskum Terezie Lokšovej, ktorý dopĺňa globálny rozmer aktuálnej výstavy a pozornosť privádza k našej bezprostrednej každodennosti. K tomu, čo sa týka nás všetkých, hoci máme ten luxus, že o tom často nevieme: k dohľadu v uliciach. Odkiaľ sa vzalo toľko kamier a ako to, že sa nad nimi už ani nepozastavujeme? Dopyt po (nielen) kamerovom dohľade a kontrole súvisí s rozpoznávaním rizík. Kvôli nim je bezpečnosť chápaná ako niečo neustále ohrozené, čo je nutné rôznymi spôsobmi chrániť. Zavádzanie kamier akoby vôbec nebolo predmetom politického rozhodovania: Skôr ide o rutinne využívaný nástroj, ktorého inštalácia záleží len na strategickom plánovaní a úspešnom získavaní grantov. Počas komentovanej prehliadky predstaví Terezie Lokšová výsledky svojho terénneho výskumu v Žiline z hľadiska monitorovania verejného priestoru.

 

sobota 2. 12., 18.00

audiovizuálne performance

The Society for Nontrivial Pursuits

Svetlo, zvuk, jednotky a nuly reagujúce na priestor a históriu Novej synagógy. Komplexné systémy, či už chaotické okruhy, spätná väzba, sociálne systémy a/alebo počítačové programy sú fascinujúci predment výskumu. The Society for Nontrivial Pursuits z nemeckého UdK skúma takéto systémy ako priestor pre experimentálne performance. Dizajnujú, navrhujú a programujú svoje vlastné performatívne svety založené na senzoroch, analógovej elektronike, softvéri a používajú ich v extrémne odlišných projektoch a kontextoch. V kontexte projektu Dáta: Demokracia budú sonifikovať dáta z terénneho sociologického výskumu Terezie Lokšovej.

 

sobota – nedeľa, 9. – 10. 12., 10.00 – 18.00

Vianočný Malý trh

V sobotu 9. decembra a nedeľu 10. decembra príde do čoraz krajšej budovy Novej synagógy opäť niekoľko desiatok predajcov zo širokého okolia. Príďte aj vy – na nákupy, alebo aspoň pre potešenie oka. Sobotňajšia ponuka je iná než nedeľná a my sami si nevieme vybrať, tak vám odporúčame, aby ste prišli oba dni. Ručíme za príjemný víkend v skvelej spoločnosti a inšpiratívnej atmosfére.

 

štvrtok 14. 12., 19.30

koncert a priamy prenos relácie RTVS

Slovensko Advent 2017: Folklórny súbor Urpín

Slovensko Advent je každoročný projekt RTVS, ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom. Od 4. do 22. decembra vám od pondelka do piatku prinesie naživo 15 adventných koncertov z 15 miest Slovenska. Jeden z týchto večerov budeme opäť hostiť v Novej synagóge. Prvýkrát to bolo na stavenisku, teraz v zreštaurovanej architektúre Petra Behrensa. Spojenie to bude netradičné – modernistická stavba + centrum súčasného umenia + folklórny súbor. A bude to prominentný folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice, ktorý minulý rok vyhral talent show RTVS Zem spieva. Za súčasné umenie budú Urpínu v diskusii s moderátorom Martinom Staňom kontrovať vizuálni umelci Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor a tanečník a choreograf Jaro Viňarský, s ktorými spolupracujeme na Stanici aj v Synagóge.

 

23. 12. 2017 – 10. 3. 2018

výstava

Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva

V druhej polovici 20. storočia to boli básnici a umelci, ktorí reflektovali a skúmali inštrumentalizáciu jazyka pre politicko-ideologické účely a upozornili na jeho mediálny rozmer. Performatívne situácie vytvárali pre seba a svoj okruh divákov, testovali možnosti verbálneho výrazu a akcie. Vo Východnej Európe poézia v spojení s performanciou zaujali pozície v neoficiálnej alebo čiastočne tolerovanej kultúrnej scéne.

Praktiky písania samizdatu a ich vzťahy ku konkrétnej či vizuálnej poézii už riešili a prezentovali rôzne projekty, menej pozornosti bolo venovanej performancii vo vzťahu k písanému samizdatu. Ústna recitácia pred úzkym okruhom priateľov dodávala samizdatovej literatúre ďalší rozmer. Prepojenia medzi poetickými aktmi, textami a situáciami fungovali ako spúšťač performancií a happeningov.

Výstava predstaví popri bývalých zakázaných autoroch aj súčasné pozície nadväzujúce na úzke spojenie poézie a performancie. Preto je táto výstava najmä o úsilí básnikov a umelcov vymaniť sa spod kontroly jazyka a noriem komunikácie. Východoeurópska perspektíva poukazuje teda nielen na východiská, ale konfrontuje aktuálne spoločenské výzvy v post-socialistických krajinách cez prizmu jazyka a ideológií.

 

Kurátori výstavy: Sabine Hänsgen, Tomáš Glanc, Daniel Grúň

Vernisáž výstavy: piatok 22. 12. 2017, 18.00

 

každá streda, 18.00

lektorské prechádzky výstavami

Interpretačný raj

Pravidelný program zameraný na publikum, ktoré si po pracovnom dni rado dopraje aktívny oddych. Našou snahou je vtiahnuť do galérie širokú verejnosť. Pokúšame sa o to prostredníctvom lektorských programov zameraných na dospelých, ktoré svojou pravidelnosťou predstavujú neformálny systém bádania a vzdelávania v oblasti umenia. Lektormi sú umelci Lucia Gašparovičová a Juraj Gábor, ktorí cez vlastnú skúsenosť z praxe približujú návštevníkom svet umenia od vzniku idey, cez proces realizácie, až po vystavovanie. Interpretačný raj je v neposlednom rade priestor na príjemne neformálne stretnutie a diskusiu tak s umením, ako so zaujímavými ľuďmi.

 

Galéria Plusmínusnula

 

15. 12. 2017 – 31. 1. 2018

APART collective & Matej Gavula, Lukáš Likavčan: Neustále rastúce horizontálne podzemné stonky – Geopoetika v časoch  antropocénu

Benjamin Bratton vo svojom diele The Stack. On Software and Sovereignty (MIT Press, 2015) vyzýva k tomu, aby sme sa ako ľudstvo prezieravo vrhli do praxe angažovaného geodizajnu, a odvrátili tak blížiacu sa ekologickú katastrofu v situácii antropocénu. Inými slovami – potrebujem viac odvážnej geopoetiky a menej prihlúpleho geoinžinierstva. Planétu sa musíme naučiť písať, nie násilne trhať, lámať a preskupovať. To si vyžaduje citlivé rozhrania nastavené na frekvencie medzidruhovej diplomacie, medzi ktoré môže patriť tiež využitie Slnka ako zvrchovaného zdroju energie pre ľudské aj mimo-ľudské aktivity, od levelu jednotlivých buniek cez naše telá až po veľké kolektívy heterogénnych aktérov a aktériek. (Lukáš Likavčan)

Vernisáž výstavy: piatok 15. 12. 2017, 18.00

 

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA