Genius Loci / Atletika v Žiline

Genius Loci / Atletika v Žiline

Rosenfeldov palác pozýva na diskusiu v rámci cyklu GENIUS LOCI –Atletika v Žiline, ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra o 17.00 hod  v Rosenfeldovom paláci.

Pozvanie prijali Naďa Česalová, Juraj Straka a František Volcer.

Moderátorom diskusie bude Michal Jurecký.

Vstup je zdarma.

 

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha vytvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

 

Bližšie info nájdete na http://rosenfeldovpalac.sk/

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA