Žilina bude opäť žiariť modrou - symbolom autizmu!

Žilina bude opäť žiariť modrou  -  symbolom autizmu!

Žilina bude opäť žiariť modrou - symbolom autizmu!


Mesto Žilina pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, vyjadrí svoju solidaritu modrým vysvietením Žilinskej radnice, Burianovej veže a Budatínskej veže.
2. apríl 2018 - Svetový deň povedomia o autizme

Valné zhromaždenie OSN v decembri 2007 prijalo uznesenie č.62/139 pod názvom:
„ WorldAutismAwarenessDay“ - Svetový deň povedomia o autizme
Rozhodlo stanoviť 2. apríl ako Svetový deň povedomia o autizme, konaný každoročne od roku 2008
Pozýva všetky členské štáty, relevantné organizácie systému OSN a iné medzinárodné organizácie, ako aj občiansku spoločnosť, vrátane mimovládnych organizácii a súkromného sektora, osláviť Svetový deň informovania o autizme primeraným spôsobom, v záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o autizme.
Odporúča členským štátom prijať opatrenia na zvýšenie informovanosti, vrátane rodín, s ohľadom na deti s autizmom.
Navrhuje Generálnemu tajomníkovi upozorniť na toto uznesenie všetky členské štáty a organizácie OSN.
Významná svetová organizácia AUTISM SPEAK vedie od roku 2008 medzinárodnú kampaňLIGHT IT UP BLUE, čo v preklade znamená VYSVIEŤME TO NA MODRO. V tento deň významné budovy a pamätihodnosti po celom svete, budú vysvietené modrým svetlom. K tejto kampani sa každoročne pripája aj Slovensko.
Deti s autizmom ostávajú celoživotne závislé na výraznej podpore a pomoci rodiny a okolia, ktoré im rozumie. Ich vývinová porucha je trvalá a nevyliečiteľná, avšak ovplyvniteľná celoživotným špecifickým prístupom a terapiou, ktoré musia byť komplexné a kontinuálne.

SPOSA – ŽR (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región) sa od roku 2013 zapája do kampane, ku ktorej sa pripája aj MESTO ŽILINA a POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA