Májový program mestského divadla

Májový program mestského divadla

Okrem predstavení z aktuálneho repertoára Mestského divadla Žilina sú naplánované na máj dva pozoruhodné nedeľné koncerty.

Mestské divadlo Žilina má v mesiaci máj pred sebou účasť na bratislavskom festivale súčasnej drámy Nová dráma /New drama 2017. Prezentovať sa bude 11. mája v súťažnej časti festivalového programu s hrou Rolanda Schimmelpfenniga Ídomeneus v režijnej úprave Eduarda Kudláča. V zákulisí Mestského divadla Žilina bude na pozadí májových predstavení prebiehať príprava poslednej divadelnej inscenácie sezóny 2016/2017. Tvorivý tím pod vedením režiséra Ľubomíra Vajdičku uvedie na žilinských doskách v júnovej premiére hru Holuby. Dráma úspešného súčasného nemeckého autora Davida Gieselmanna s drsným čiernym humorom a sarkazmom opisuje prelomový okamih v živote top manažéra a vlastníka firmy, ktorý sa rozhodne, že zmení hektickosť a zložitosť za pokoj a jednoduchosť. Bol impulzom k zmene útek pred obchodnými záväzkami, rodinou a vzťahmi alebo iba jednoduchá túžba „konečne žiť“? Alebo to boli všetky tieto dôvody spolu? V júnovej premiére hry sa dozvieme odpoveď.

Okrem domácich predstavení z repertoára žilinského divadla sú naplánované na máj dva pozoruhodné nedeľné koncerty. Na prvý z nich sa môžeme tešiť v nedeľu 7. mája o 19.00 hodine. Triango je unikátny projekt známeho slovenského klaviristu, skladateľa a dirigenta Petra Breinera, fantastického jazzového huslistu Stana Palúcha a vzácne všestranného akordeonistu Borisa Lenka. Kmeňovým repertoárom tria je pôsobivá zmes tanga a jazzových improvizácií. Je výsledkom detailného výskumu a tvorivého vkladu, ktorým Triango obohacuje klasické kompozície bratov De Carovcov, Villolda, Gobbiho a Piazzollu. Triango prináša aj vlastné hudobné témy, majúc vždy na zreteli, že vášeň, nostalgia a melanchólia sú samotnou substanciou tanga. Najnovším hudobným projektom Trianga sú Slovenské tance – jazzové úpravy slovenských ľudových piesní. Slovenské tance sú v pôvodnej podobe vyše deväťdesiat minútovou orchestrálnou suitou šestnástich symfonických tancov, ktorú skomponoval Peter Breiner, inšpirujúc sa slovenskými ľudovými piesňami. "Myšlienka vytvoriť cyklus „národných“ orchestrálnych tancov sa vynorila, keď som pre London Symphony Orchestra aranžoval Brahmsove Uhorské tance a uvedomil som si, že v období romantizmu a bujnejúcich národných povedomí, či dokonca aj v priebehu 20. storočia sa takýto cyklus vyskytol v takmer každej krajine a nám zatiaľ chýba. Máme samozrejme Tance z Galanty, ale... Tak som ho napísal. Šestnásť pesničiek, prevažne z východného Slovenska, ako ja, je obohatených okrem symfonického zvuku aj prvkami súčasnej hudby a improvizácie. Využíva aj ľudové nástroje a troch sólistov (Stano Palúch, Boris Lenko, Milan Rendoš)," priblížil projekt Peter Breiner. Triango s hosťujúcim multiinštrumentalistom Milanom Rendošom uvádza ich skrátenú komornú jazzovú úpravu. V druhú májovú nedeľu, 14.5.2017 o 18.00 hod., uvedie Mestské divadlo Žilina výnimočný hudobný projekt, koncertné uvedenie hudby z muzikálu Cyrano z predmestia v naštudovaní Mgr. art. Mareka Bielika . Odznejú piesne v podaní 25-členného Art Music Orchestra so sólistami Divadla Novej scény a v spolupráci so Speváckym zborom Lúčnica, koncert bude veľkolepou hudobnou poctou “prvej slovenskej rockovej opere“. Marián Varga a Pavol Hammel, s textármi Kamilom Peterajom a Jánom Štrasserom, vytvorili nadčasové dielo pred štyridsiatimi rokmi. Premiéra muzikálu v Divadle Nová scéna bola mimoriadnou udalosťou a úspechom a to, čo nastalo potom, označil Kamil Peteraj ako „šialenstvo“, keď diváci preliezali načierno cez orchester, pretože muzikál bol stále beznádejne vypredaný. V programe účinkujú: Art Music Orchestra, 25 členný tanečný orchester so svojimi sólistami, spevácky zbor Lúčnica, sólisti Divadla Nová scéna : Mirka Partlová, Ján Slezák, Patrik Vyskočil, moderátor: Roman Bomboš.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA