Neologická synagóga

Neologická synagógaJ. M. Hurbana 11

Starú synagógu postavila v roku 1860 židovská obec v Žiline. Počet židovských rodín začal narastať až v druhej polovici 19. storočia, pretože dovtedy platila zásada, že v meste môžu žiť len dve židovské rodiny. Toto opatrenie malo slúžiť na ochranu miestnych kupcov pred príchodom židovských obchodníkov.

Prví Židia mali v Žiline vlastnú modlitebňu so židovskou školou už pred vybudovaním synagógy.  V roku 1860 si  židovská obec postavila aj synagógu. Synagóga bola klasickou stavbou 19. storočia so sedlovou strechou a s prvkami orientálnej architektúry. Postupne s nárastom židovského obyvateľstva v Žiline už stará synagóga prestala vyhovovať.

Významná pamiatka funkcionalizmu
Na jej mieste  postavili v roku 1930 – 1931 novú synagógu podľa projektu, ktorého autorom bol významný berlínsky architekt Peter Behrens. Funkcionalistická architektúra s maurskými prvkami (kupola pôvodne so židovskou hviezdou na vrchu, cimburie...) zaraďujú synagógu medzi ojedinelé stavebné pamiatky na Slovensku. Vysoké náklady na výstavbu tejto honosnej synagógy (kryté hypotékou) spôsobili, že za jedno trvalé miesto na sedenie sa platilo až 10 000 vtedajších korún. Po druhej svetovej vojne židovská náboženská obec nebola schopná hypotéku splácať, a preto budovu synagógy odovzdala predstaviteľom Národného výboru v Žiline na kultúrne účely. V roku 1962 bola v budove  zriadená aula Vysokej školy dopravnej (dnešná Žilinská univerzita). V rámci reštitúcie sa v roku 1990 vlastníkmi budovy stala opäť Židovská náboženská obec.

Od roku 2012 realizovalo rekonštrukciu interiéru Neologickej synagógy občianske združenie Truc sphérique. Základným zámerom bolo odstránenie nepôvodných zásahov a následná premena budovy na kultúrnu inštitúciu. Rekonštrukčné práce boli ukončené v roku 2017. Podrobné informácie o histórii synagógy, ako i o jej rekonštrukcii nájdete na web stránke www.novasynagoga.sk/historia

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria:
Obr. 1 - Neologická synagóga. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Pamätná tabuľa na budove Neologickej synagógy. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3, 4, 5, 6 - Interiér Neologickej synagógy. Zdroj: Fotobanka OOCR Malá Fatra

Pamiatku môžete navštíviť
■ interiér od stredy do nedele v čase od 13.00 – 19.00 (a počas večerných akcií). Pozri program v Novej synagóge.
■ exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4
Číslo pamiatky na mape: 7

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA