Neologická synagóga

Neologická synagógaJ. M. Hurbana 11

Neologická synagóga בית כנסת ניאולוגי בזילינה svetoznámeho architekta prof. Petra Behrensa je  jedinečná pamiatka modernej architektúry na Slovensku. Táto stavba zaradila Žilinu na mapu svetových  dejín architektúry. Na medzinárodnej súťaži na projekt synagógy sa zúčastnili viacerí významní architekti - Jozef Hoffmann, Peter Behrens, údajne aj Adolfa Loosa.  Návrh od Petra Behrensa zvíťazil a zrealizoval sa. V tom období práve pôsobil ako profesor na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Pôdorys pozemku má zvažujúci sa nepravidelný tvar, ktorý architekt bravúrne vyriešil  a umiestnil na ňom stavbu. 

Významná pamiatka funkcionalizmu
Objekt kompozične riešil: na kamennú masívnu podnož uložil hlavnú kubizujúcu  hmotu, nad ktorou dominuje veľká kupola. Kamenný horizontálny obklad podnože pôsobí masívne staticky ako pevnostná stredoveká architektúra. V ostrom kontraste, aj farebnom, pôsobí puristická monumentálna omietnutá hmota objektu, ktorá je členená vysokými úzkymi oknami. Strecha je riešená: okolo centrálnej kopuly (s priemerom 16 m a výškou 17,6 m) sú zoskupené štyri zvýraznené nárožia, ozdobené kovaniami. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na galériách bolo miesto pre 300 žien.  Na budove dominuje jednoduchá hmota hlavnej sály s úzkymi vysokými oknami, ktorá vystupuje z nižších prízemných častí.
Celkovo tým autor dosiahol puristický monumentálny charakter stavby, s použitím tradičných vyjadrovacích prvkov architektúry. Úpravy prevedené po vojne odstránili pôvodnú funkciu a  objekt bol využívaný na kultúrne aktivity,  neskôr si v ňom zriadila aulu Vysoká  škola dopravy a spojov v Žiline. V neskorších úpravách bolo odstránené oplotenie - múriky z pohľadového kamenného muriva v zadnej časti objektu a vonkajšie schody na boku objektu.

Od roku 2012 realizuje rekonštrukciu interiéru Neologickej synagógy občianske združenie Truc sphérique. Základným zámerom je odstránenie nepôvodných zásahov a následná premena budovy na kultúrnu inštitúciu. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na rok 2014. Podrobné informácie nájdete na web stránke www.novasynagoga.sk

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner, Jozef Feiler www.zilina-gallery.sk, TIK mesta Žilina

Fotogaléria:
Obr. 1 - Neologická synagóga. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2 - Pamätná tabuľa na budove Neologickej synagógy. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 3 - Neologická synagóga (rez).

Pamiatku môžete navštíviť
interiér od stredy do nedele v čase od 13.00 – 19.00 (a počas večerných akcií). Pozri program v Novej synagóge.
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA