Neologická synagóga

Neologic SynagogueJ. M. Hurbana 11

Je to jedinečná pamiatka modernej architektúry na Slovensku od svetoznámeho architekta prof. Petra Behrensa. Táto stavba zaradila Žilinu na mapu svetových  dejín architektúry. Na medzinárodnej súťaži na projekt synagógy sa zúčastnili viacerí významní architekti - Jozef Hoffmann, Peter Behrens, údajne aj Adolfa Loosa.  Návrh od Petra Behrensa zvíťazil a zrealizoval sa. V tom období práve pôsobil ako profesor na viedenskej Akadémii výtvarných umení. Pôdorys pozemku má zvažujúci nepravidelný tvar, ktorý architekt bravúrne vyriešil  a zasadil na ňom stavbu.
Objekt kompozične riešil: na kamennú masívnu podnož uložil hlavnú kubizujúcu  hmotu, nad ktorou dominuje veľká kupola. Kamenný horizontálny obklad podnože pôsobí masívne staticky ako pevnostná stredoveká architektúra. V ostrom kontraste, aj farebnom, pôsobí puristická monumentálna omietnutá hmota objektu, ktorá je členená vysokými úzkymi oknami. Strecha je riešená: okolo centrálnej kopuly sú zoskupené štyri zvýraznené nárožia, ozdobené kovaniami.
Celkovo tým autor dosiahol puristický monumentálny charakter stavby, s použitím tradičných vyjadrovacích prvkov architektúry. Úpravy prevedené po vojne odstránili pôvodnú funkciu a  objekt bol využívaný na kultúrne aktivity, neskôr si v ňom zriadila aulu Vysoká  škola dopravy a spojov v Žiline.
V neskorších úpravách bolo odstránené oplotenie - múriky z pohľadového kamenného muriva v zadnej časti objektu a vonkajšie schody na boku objektu. Celkovo je možné povedať, že objekt je vo veľkej miere zachovaný v pôvodnom charaktere. V rámci reštitúcie sa v roku 1990 vlastníkmi budovy stala opäť Židovská náboženská obec.

Od roku 2012 realizuje rekonštrukciu interiéru Neologickej synagógy občianske združenie Truc sphérique. Základným zámerom je odstránenie nepôvodných zásahov a následná premena budovy na kultúrnu inštitúciu. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na rok 2014. Podrobné informácie nájdete na web stránke www.novasynagoga.sk.

Zdroj: Ing. arch. Dušan Mellner

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Neologická synagóga. Zdroj: Dušan Melner

Pamiatku môžete navštíviť
■ 
interiér od stredy do nedele v čase od 13.00 – 19.00 (a počas večerných akcií). Pozri program v Novej synagóge.
■ exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina. 

Poloha pamiatky na mape: B4
Číslo pamiatky na mape: 7

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA