Naša činnosť

Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina bola založená 1. 10. 2007 ako príspevková organizácia mesta Žilina. Od 1.1.2012 funguje Turistická informačná kancelária priamo pod odborom školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu Žilina.

Hlavný predmet činnosti, ktorým je poskytovanie bezplatných informácií, propagačná a edičná činnosť, zostal zachovaný a nezmenený.

V roku 2010 získala TIK mesta Žilina ďakovný certifikát v rámci projektu "Inovácia Žilinského kraja 2009". 

Informácie poskytujeme: osobne, telefonicky, e-mailom a prostredníctvom www.tikzilina.eu.

Poskytujeme:

bezplatné informácie o:
 kultúrnych pamiatkach,
■ prírodných atraktivitách,
kultúrnych a športových podujatiach - "Kam v Žiline - vyhľadávanie podujatí",
ubytovacích a stravovacích zariadeniach v meste,
dopravnom spojení,
prehľad poskytovateľov služieb,
tipy na voľný čas.

sprostredkujeme Vám:
 sprievodcovské služby,
prehliadky mesta Žilina,
sprostredkovanie ubytovania,
požičiavanie bicyklov.

Ďalšia činnosť:

 aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu (tvorba produktov),
■ administrácia turistického portálu www.tikzilina.eu (pravidelná aktualizácia)*,
propagácia v odborných časopisoch a publikáciách,
prezentácia mesta a okolia na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí,
tvorba a korektúra textov o Žiline a okolí,
aktívna spolupráca so subjektmi v cestovnom ruchu. 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA